Vesti

 • 18/03/2024

  Priština, 18. mart 2024 – Centralna izborna komisija obaveštava građane sa pravom glasa da je počeo period za promenu Biračkog centra unutar opštine za proces glasanja za ili protiv smene predsednika opština u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koje će se održati 21. aprila 2024. godine. Tokom ovog perioda, koji će se [...]

 • 15/03/2024

  Priština, 15. mart 2024. – Centralna izborna komisija održala je 15. sastanak za ovu godinu, kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. Na početku sastanka predstavljen je izveštaj sa priprema za organizaciju procesa glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština u opštinama Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica, koje će se održati 21. aprila 2024. [...]

 • 15/03/2024

  Priština, 15. mart 2024. godine – Centralna izborna komisija objavila je danas nerevidirane finansijske izveštaje političkih partija za 2023. godinu. S obzirom na to da ovi izveštaji još nisu revidirani, uz njihovo objavljivanje prilaže se i obrazloženje: “Ovi finansijski izveštaji su nerevidirani i mogu biti podvrgnuti izmenama i ispravkama tokom procesa revizije”. Nakon završetka procesa revizije [...]

 • 14/03/2024

  Mart 2024. – Centralna izborna komisija Republike Kosovo pridružila se pozivima izbornih institucija iz celog sveta i organizacija za posmatranje izbora da osude odluke i postupke vlasti Ruske Federacije i njenih okupatorskih administracija u vezi sa organizacijom priprema i održavanje takozvanih izbora za predsednika Ruske Federacije 15-17. marta 2024. godine na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine [...]

 • 11/03/2024

  Prishtinë, 11 Mart 2024 – Centralna izborna komisija je održala redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. CIK je na ovoj sednici doneo odluku o skraćenju rokova i odobrio Plan aktivnosti za glasanje za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine [...]

 • 08/03/2024

  Priština, 08. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoju redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. Na ovoj sednici predstavljen je izveštaj u vezi sa procesom verifikacije potpisa koje su prikupile četiri inicijatorske grupe na peticiji organizovanoj u opštinama.Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok i podneti CIK-u od strane predsedavajućih Skupština opština [...]

 • 06/03/2024

  Priština, 06. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoju 11. sednicu ove godine, kojom je predsedavao predsedavajući CIK-a, Kreshnik Radoniqi. Na ovoj sednici, nakon usaglašavanja sa novim Zakonom o opštim izborima koji je usvojila Skupština Kosova prošle godine, CIK je usvojio četiri Izborna pravilnika, i to: Izborni pravilnik br. 01/2024 Registracija i rad političkih [...]

 • 01/03/2024

  Priština, 1. Mart 2024 – Centralna izborna komisija obaveštava građane da je u toku onlajn usluga putem elektronske platforme “Pronađi i promeni Birački centar”. Građani sa pravom glasa mogu da se informišu o adresi svog biračkog centra i ako žele mogu da podnesu zahtev za promenu BC u okviru svoje opštine. Ova usluga CIK-a je [...]

 • 01/03/2024

  Priština, 01. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoju 10. sednicu ove godine, kojom je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. CIK je na početku sednice doneo odluku o registraciji političke partije Srpski narodni pokret (SNP). Dana 31.01.2024, politička inicijativa koju predvodi g.Milija Biševac, podnela je zahtev za registraciju uz priloženu dokumentaciju prema Pravilniku br. 01/ [...]

 • 28/02/2024

  Priština, 28. februar 2024. – Članovi Centralne izborne komisije održali su posebnu radionicu sa izvršnim izbornim službenicima opštinskih izbornih komisija, koji su angažovani u opštinama Republike Kosovo i imaju važnu ulogu u izbornom procesu. Tokom ove radionice, uz podršku OEBS-a, članovi CIK-a su sa ISOIK razgovarali o izmenama Zakona o opštim izborima (2023) sa posebnim [...]