Kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata

Centralna izborna komisija uspostavila je Kancelariju za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata („Kancelarija“). Kancelarija je odgovorna za vođenje registra političkih partija, potvrđivanje svih političkih subjekata koji će biti uključeni u glasačkom listiću, akreditaciju izbornih posmatrača, ograničavanje troškova kampanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata. Kancelariju vodi Direktor koji je direktno odgovoran Predsedavajućem CIK-a u vezi sa finansijama političkih subjekata i CIK-u za registraciju i potvrđivanje političkih subjekata.

Zahtevi za registraciju političkih partija mogu se podneti Kancelariji u bilo koje vreme, od ponedeljka do petka tokom redovnog radnog vremena (08:00 – 16:00).

Kontakt kancelarije

  Ul. Migjeni. br. 21, 10000 Priština, Republika Kosovo

038 200 23 509

  [email protected]

Registar Političkih Partija

Usluge za Političke Subjekte
Usluge za NVO-e i Medije