Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

PERIOD ZA PROMENU BIRAČKOG CENTRA 23. April – 29. April 2019

Tokom ovog perioda, Centralna izborna komisija Republike Kosovo pruža mogućnost svim biračima da promene Birački centar po svom izboru i bliže njihovom stalnom prebivalištu. Birač može tražiti promenu biračkog centra od 23. Aprila 2019.  do  29. Aprila 2019. Tokom ovog perioda, vi možete tražiti sledeće informacije: Da li se nalazite na biračkom spisku? U kom [...]

GLASANJE PUTEM POŠTE – Period prijavljivanja/registracije 23. Aprila – 30. Aprila 2019

Centralna izborna komisija Republike Kosovo, vrši pripreme za organizovanje Vanrednih   izbora za Predsednike opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, koji će biti održani 19. Maja 2019. Ako ste državljanin Republike Kosovo, ali živite van Kosova, možete podneti zahtev za registraciju i glasanje putem pošte za Vanredne izbore za predsednike opština Severna Mitrovica, Zubin [...]

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE ZA AKREDITACIJU POSMATRAČA I MEDIJE 9 APRIL – 12 MAJ

Centralna Izborna Komisija obaveštava da je od 9. aprila počeo rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u opštinama: Severnu Mitrovicu, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, koji će se održati 19. maja. Prema odluci CIK-a, ovaj rok se završava 12. maja 2019. godine u 18:00. Zahtev za akreditaciju za [...]

Održava se program obuke za članove Opštinskih Izbornih Komisija

Centralna Izborna Komisija nastavlja sa pripremama za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u Opštinama: Severnu Mitrovicu, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. S tim u vezi, CIK je počeo sa  programom orijentacije obuke za članove Opštinskih Izbornih Komisija iz ovih četiri opština. Ovaj program ima za cilj podizanje profesionalnog nivoa članova OIK-a, kao i njihovo pripremanje [...]

Rok za prijavu političkih subjekata za potvrđivanje za učešće na Vanrednim izborima za Predsednike Opštine u četiri opštine

Centralna Izborna Komisija obaveštava da je rok za podnošenje zahteva za potvrđivanje političkih subjekata koji žele da učestvuju u Vanrednim izborima za Predsednika Opštine u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan, koji će se održati 19. maja, zatvoren. Za to vreme (9. april - 18. april) prijavljeno je ukupno: 3 političkih subjekata. Sve [...]

CIK je imenovao članove Opštinske Izborne Komisije u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubin Potoku

Centralna Izborna Komisija je održala sastanak kojim je predsedavala Predsednica CIK-a Valdete Daka. U ovom sastanku, Centralna Izborna Komisija je donela odluku da imenuje članove Opštinskih Izbornih Komisija (OIK) za Vanredne izbore u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan. U nastavku sastanka, predsednica CIK-a saopštila je da je nakon ovlašćenja na prethodnom sastanku [...]

Obaveštenje sa sastanka CIK-a

Priština, 15 april – Centralna Izborna Komisija je održala svoj sastanak kojim je predsedavala Predsednica Valdete Daka. Na ovom sastanku razgovaralo se o savetodavnoj ulozi OEBS-a u Vanrednim izborima za Predsednika Opštine u Opštinama Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana. Predsednica CIK-a je saopštila da je uloga OEBS-a na ovim izborima, samo u tehničkim [...]

Rok za prijavu potvrđivanja političkih subjekata 9 APRIL – 18 APRIL

Centralna Izborna Komisija obaveštava sve političke subjekte (političke partije, nezavisne kandidate, koalicije i građanske inicijative) koji žele da učestvuju u Vanrednim izborima za Predsednika Opštine u Opštinama: Severnu Mitrovicu, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan da je rok aplikacija za potvrđivanje počeo 9. aprila i završava se 18. aprila. Zahtevi za potvrđivanje moraju se dostaviti Centralnoj [...]

Obaveštenje sa sastanka CIK-a

Priština, 12 april – Centralna Izborna Komisija je održala sastanak kojim je predsedavala, Valdete Daka. Na sastanku je najavljen proces kreiranja Preliminarnog biračkog spiska za Vanredne izbore za Predsednika Opštine Severne Mitrovice, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, koji će se održati 19. maja. Prema podacima koji nisu konačni, broj birača u ove četiri opštine je [...]

CIK nastavlja pripreme za organizaciju Vanrednih izbora za Predsednika Opštine u opštinama Severne Mitrovice, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan

Centralna Izborna Komisija održala je sastanak kojim je predsedavala predsednica Valdete Daka. Na ovom sastanku, Centralna Izborna Komisija je odobrila Operativni plan za organizovanje Vanrednih izbora za Predsednika Opštine u opštinama: Severna Mitrovicau, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, koji će se održati 19. maja 2019 godine. Ovaj plan predviđa sve aktivnosti kojeće se preduzeti za [...]

Go to Top