Birački spisak

Centralna Izborna Komisija sastavlja birački spisak na osnovu Podataka Civilnog registra Kosova. Nakon prijema podataka iz Civilnog registra, CIK određuje biračke centre za glasanje, uzimajući u obzir da građani mogu glasati što bliže njihovih prebivališta.

Da biste glasali na izborima, uverite se da ste deo Civilnog registra Kosova verifikovanjem ovih informacija u opštinske kancelarije za civilnu registraciju

Birački spisak u zemlji

Vaš Birački centar možete verifikovati na linku ispod i ako ste postavljeni daleko od vašeg prebivališta, možete zatražiti promenu biračkog centra u navedenim rokovima.

Pronađite vaš birački centar

Vaš birački centar možete promeniti i preko kancelarija Opštinskih izbornih komisija.

18. Marta – 3. Aprila 2024

18. Marta – 3. Aprila 2024

Potvrđivanje i osporavanje Biračkog spiska

Ako su vaši podaci ili podaci nekoga koga poznajete netačni, ili ako tvrdite da je uvršteno ime koje ne bi trebalo da bude na listi, možete osporiti Birački spisak. Prigovor na listu se može izvršiti u određenim rokovima, preko:

18. Marta – 5. Aprila 2024

U kancelariji Opštinske izborne komisije biće pomoćno osoblje koje će vas uputiti na sledeće korake.

Adrese Opštinske Izborne Komisije

Slanjem žalbe putem mejla: [email protected]

Napomena: Preliminarni Birački Spisak se deli potvrđenim političkim subjektima koji imaju pravo da ospore ili potvrde isti.

Obrazac za žalbe

Për ndihmë apo më shumë informata kontaktoni në numrin pa pagesë: 0800 55 555.