Birački spisak

Centralna Izborna Komisija sastavlja birački spisak na osnovu Podataka Civilnog registra Kosova. Nakon prijema podataka iz Civilnog registra, CIK određuje biračke centre za glasanje, uzimajući u obzir da građani mogu glasati što bliže njihovog mesta boravka. Promenu biračkog centra možete izvršiti u određenim rokovima.

Da biste glasali na izborima, uverite se da ste deo Civilnog registra Kosova verifikovanjem ovih informacija u opštinske kancelarije za civilnu registraciju

Birački spisak u zemlji
Pronađite vaš birački centar

Ako želite da promenite svoj birački centar, možete to učiniti na dva načina:

22. marta – 02. aprila 2023

1. Uradite to elektronskim putem postavljanjem vaših detalja na sledećoj platformi i priložite kopiju važeće Kosovske lične karte

Promeni Birački Centar

Ako se prijavite za promenu biračkog centra putem online platforme, Centralna Izborna Komisija će vas obavestiti o statusu vaše aplikacije putem e-maila.

2. Ili posetite Kancelarije Opštinske Izborne Komisije.

Adrese Opštinske Izborne Komisije

22. marta – 02. aprila 2023

Birački spisak van zemlje

Ova lista sadrži imena birača van Kosova koji su se prijavili za registraciju za glasanje putem pošte.

Spisak birača van zemlje

Potvrđivanje i osporavanje Biračkog spiska

Ako vaše informacije ili informacije osobe koju vi poznajete nisu tačne, vi možete osporiti ili potvrditi birački spisak. Osporavanje i potvrđivanje se vrši u utvrđenim rokovima, Prateći sledeće korake:

31. marta – 02. aprila 2023

Korak 1 Idite u Kancelariju Opštinske Izborne Komisije

U Kancelariji Opštinske Izborne Komisije će biti pomoćno osoblje koje će vas uputiti u popunjavanju odgovarajućeg obrasca i sledećim koracima.

Adrese Opštinske Izborne Komisije

Korak 2 Podnošenje obrasca Prvostepenom Sudu

Popunjeni i potpisani obrazac u Opštinskoj Izbornoj Komisiji, podnesite Prvostepenom Sudu, koji je najviši organ odlučivanja o tom pitanju. Svaka odluka ovog suda je obaveza CIK-a.

Napomena: Preliminarni Birački Spisak se deli potvrđenim političkim subjektima koji imaju pravo da ospore ili potvrde isti.Ovaj spisak može da se podeli i akreditovanim posmatračima koji treba da podnesu zahtev u CIK.

Obrazac za žalbe