Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Ističe rok za podnošenje prijava za potvrđivanje političkih subjekata

Priština, 17. Februar 2020. - Centralna izborna komisija obaveštava da je istekao rok za podnošenje  prijava za potvrđivanje političkih subjekata za učešće na izborima za predsednika opštine Podujevo,  koji će se održati 15. Marta 2020. godine. Spisak političkih subjekata sa kandidatima koji su se prijavili u ovom periodu (8. Februara - 17. Februara) (redosled u [...]

CIK ograničava troškove političkih subjekata za izbornu kampanju u Podujevu

Priština, 11 februar2020 – Centralna Izborna Komisija je održala sastanak kojim je na osnovu redosleda predsedavao član CIK-a, g. Alim Rama. Na ovom sastanku CIK je doneo odluku da ograniči troškove izborne kampanje za političke subjekte koji će učestvovati na Vanrednim Izborima za Predsednika Opštine Podujevo.. Ovom odlukom Centralna Izborna Komisija utvrđuje gornju granicu troškova [...]

Saopštenje sa sastanka CIK-a

Centralna izborna komisija održala je svoj prvi sastanak nakon imenovanja novih članova od strane Predsednika Republike Kosovo, kojim je predsedavala predsednica CIK-a Valdete Daka. Na ovom sastanku, Centralna izborna komisija usvojila je preporuku za Predsednika Republike Kosovo u vezi sa narednim kandidatima za poslanike Skupštine Kosova koji će zameniti dosadašnje poslanike, na osnovu lista odgovarajućih [...]

Novi članovi CIK-a položili zakletvu

Priština, 6. Februar 2020. - Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi imenovao je nove članove Centralne izborne komisije, na osnovu predloga parlamentarnih grupa i parlamentarnih političkih partija zajednica zastupljenih u Skupštini Kosova. Deset novoimenovanih članova CIK-a su: Sami Kurteshi, Alim Rama, Sami Hamiti, Arianit Elshani, Ibrahim Selmanaj, Nenad Rikalo, Eshref Vishi, Ćemailj Kurtiši, Rifat Krasnic i [...]

Go to Top