Obratite se CIK-u

Centralna Izborna Komisija

  Ul. Migjeni. br. 21, 10000 Priština, Republika Kosova

   +383 (0) 211 337

  [email protected]

Kancelarija Predsednika Centralne Izborne Komisije

  +383 (0) 38 200 23 513

  [email protected]

Kancelarija Glavnog Izvršnog Službenika

  +383 (0) 38 211 337

  [email protected]

Kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata

  +383 (0) 38 200 81 010

  [email protected]

Glasnogovornik CIK-a

  +383 (0) 38 211 033

  [email protected]

Divizija za Usluge Birača

  0 800 55 555

Divizija za Edukaciju i Informisanje Birača

  +383 (0) 38 212 440

  [email protected]

Adrese Opštinskih Izbornih Službenika