Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Saopštenje sa sednice: CIK usvaja plan rada i utvrđuje iznos sredstava iz fonda za podršku parlamentarnim političkim subjektima za 2024. godinu

Priština, 12 januar 2024 – Centralna izborna komisija je održala svoj prvi sastanak 2024. godine, kojim je predvodio predsedavajući Krešnik Radoniqi. CIK je na ovoj sednici donio odluku o utvrđivanju visine sredstava iz fonda za podršku političkim subjektima za period 01. januar – 31. decembar 2024. godine. Iznos sredstava za finansiranje političkih subjekata i za podršku [...]

Obaveštenje za političke partije: 31. januara 2024. godine je krajnji rok za dostavljanje godišnjih ažuriranja

Priština, 9. januara 2024. godine – Kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (Kancelarija) pri Centralnoj izbornoj komisiji, obaveštava sve registrovane političke partije da se slanje godišnjih izmenjenih podataka završava 31. januara 2024. godine u 16.00 časova. Registrovane političke partije su dužne da do 31. januara 2024. godine, do 16.00 časova, pošalju Kancelariji [...]

Go to Top