Glasanje Osoba sa Posebnim Potrebama

Centralna Izborna Komisija omogućava učešće na glasanje i osobama koje zbog specifičnih okolnosti ne mogu da idu na biračko mesto. To uključuje:

  1. Bolesne osobe ili osobe sa ograničenim sposobnostima zbog kojih ne mogu da izađu iz svojih domova,
  2. Osobe u bolnicama,
  3. Starije osobe u staračkim domovima,
  4. Osobe sa smanjenim mentalnim sposobnostima u zdravstvenim ustanovama,
  5. Zatvorenika u zatvorima i pritvornim ustanovama, kao i
  6. Osobe koje ne mogu da napuste kuću iz bezbednosnih razloga.

Pristup za ovu uslugu zavisi od toga kojoj kategoriji pripadaju, koja je opisana u daljem tekstu, dok se glasanje omogućava putem mobilnih ekipa koje posećuju ove osobe u njihovim kućama ili odgovarajućim institucijama kako bi olakšali glasanje za osobe koje glasaju na ovaj način.

PRVA KATEGORIJA: Bolesne osobe ili osobe sa ograničenim sposobnostima zbog kojih ne mogu da izađu iz svojih domova

Osobe koje pripadaju ovoj kategoriji treba da se registruju za ovu uslugu u okviru utvrđenih rokova, prateći sledeće korake:

26. Marta – 8. Aprila 2023

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za prijavljivanje za glasanje osoba sa posebnim potrebama

Obrazac za prijavljivanje za glasanje osoba sa posebnim potrebama 

Korak 2 Priložite dokumenta za lekarsku dijagnozu

Zajedno sa obrascem, dostavite kopije svih pratećih dokumenata koji ukazuju na lekarsku dijagnozu ili ograničenu sposobnost zbog kojih ne možete da glasate na biračkom mestu.

Korak 3 Dostavite kompletnu prijavu u Kancelariji Opštinske Izborne Komisije

Kompletna prijava koja obuhvata popunjeni obrazac i prateću dokumentaciju dostaviti u Kancelariju Opštinske Izborne Komisije (OIK).

Adrese Opštinske Izborne Komisije
DRUGA KATEGORIJA: Birači u institucijama

Ova kategorija obuhvata birače u bolnicama i domovima za stare, zatvorima i pritvorima, kao i biračima smanjenim mentalnim sposobnostima u zdravstvenim ustanovama. Da bi se olakšao proces glasanja za ove birače, Centralna Izborna Komisija sarađuje sa relevantnim institucijama, od kojih prima informacije o biračima koji su u njihovoj nezi, i na osnovu ovih informacija, finalizira spisak osoba koji će koristiti ovu uslugu. Na osnovu ove liste, određuju se mobilni timovi, koji idu u ove institucije da organizuju proces glasanja.

TREĆA KATEGORIJA: Birači sa posebnim okolnostima

Ova kategorija obuhvata birače koji ne mogu da glasaju u Biračkom centru iz bezbednosnih razloga ili zato što žive u zajednici koja je prebačena sa mesta bliže njihovom redovnom biračkom mestu. Opštinska Izborna Komisija pribavlja podatke o biračima koji imaju posebne okolnosti, i na osnovu tih informacija sastavlja se Birački spisak. Na dan izbora, mobilni timovi se šalju u naseljima ovih birača I omogućavaju proces glasanja.

Mobilni timovi imaju glasačke kutije koje imaju sivu oznaku. Glasovi osoba sa posebnim potrebama se ne prebrojavaju na biračkim mestima. Ovi Glasački listići se šalju u Centar za Prebrojavanje i Rezultate gde se prvobitno konrolišu sigurnosne trake na kutiji koje su postavljene ujutru na dan izbora. Nakon što se potvrde detalji ovih birača i pregleda da li su slučajno glasali I na dvojnim biračkim mestima , uklanjaju se koverte sa beleškama. Nakon toga ostaju samo neoznačene koverte koje sadrže glasačke listiće koji se prebrojavaju od strane ekipa u CPR. Na ovaj način se štiti tajnost birača sa posebnim potrebama.