Glasanje za osobe sa posebnim potrebama

Centralna izborna komisija omogućava učešće u glasanju za lica koja zbog specifičnih okolnosti ne mogu da izađu na biračko mesto.

Osobe sa posebnim potrebama se smatraju:

  1. Osobe sa bolešću ili posebnim potrebama zbog kojih ne mogu da napuste kuću
  2. Ljudi u bolnicama
  3. Stare osobe u domovima posebno određenim za stara lica
  4. Lica na lečenju u ustanovama za mentalno zdravlje
  5. Zatvorenici u zatvorima i pritvorenici u pritvorskim centrima,
  6. Skloništa za zaštitu žrtava
  7. Ljudi koji ne mogu da napuste kuću iz bezbednosnih razloga, kao i
  8. Lica u kućnom pritvoru

Registracija za ovu uslugu zavisi od kategorije kojoj pripadaju, što je opisano u nastavku, dok je glasanje omogućeno preko mobilnih timova ili relevantnih institucija.

PRVA KATEGORIJA: Bolesne osobe ili osobe sa ograničenim sposobnostima zbog kojih ne mogu da izađu iz svojih domova

Za ovu uslugu morate se registrovati u navedenim rokovima, slanjem zahteva za registraciju na jedan od sledećih načina:

Elektronske platforme, klikom ovde

Kancelarija Opštinskih Izbornih Komisija (Adrese Opstinske Izborne Komisije)

10 aprila – 18 aprila 2024

Da biste se uspešno registrovali, morate da obezbedite kopije pratećih dokumenata koji pokazuju vašu medicinsku dijagnozu ili ograničenu sposobnost koja vas sprečava da glasate na biračkom mestu.

Obrazac za prijavljivanje za glasanje osoba sa posebnim potrebama

Obrazac za prijavljivanje za glasanje osoba sa posebnim potrebama 

DRUGA KATEGORIJA: Birači u institucijama

Ova kategorija uključuje birače u bolnicama, staračkim domovima, osobe na lečenju u ustanovama za mentalno zdravlje, zatvorima i pritvorskim centrima. CIK, u saradnji sa administracijom institucija, registruje sve građane sa pravom glasa u bolnicama, domovima za stara lica i prihvatilištima za zaštitu žrtava. Isti se mogu registrovati pojedinačno preko elektronske platforme klikom ovde:

Centralna izborna komisija sarađuje i sa nadležnim institucijama za birače na lečenju u ustanovama za mentalno zdravlje, kao i birače u zatvorima i pritvorskim centrima, od kojih dobija podatke o biračima koji se nalaze na njihovom staranju i na osnovu njih sastavlja spisak do ljudi koji će koristiti ovu uslugu.

Na osnovu kreirane liste dodeljuju se mobilni timovi, koji odlaze u ove institucije radi organizovanja procesa glasanja.

TREĆA KATEGORIJA: Birači sa posebnim okolnostima

U ovu kategoriju spadaju birači koji iz bezbednosnih razloga ne mogu da glasaju na biračkom centru i birači koji su u kućnom pritvoru. Birači koji iz bezbednosnih razloga ne mogu da glasaju na biračkom mestu mogu se prijaviti putem elektronske platforme klikom ovde, kao i traženjem pomoći od OIK-a za fizičku registraciju.

CIK, u saradnji sa nadležnim institucijama, evidentira sve birače u kućnom pritvoru.

Na dan izbora mobilni timovi se šalju u prebivališta ovih birača i omogućavaju proces glasanja.

Imena birača sa posebnim potrebama i okolnostima, koji su uspešno registrovani i imena prihvaćena od nadležnih institucija, biće uvereni pečatom u birački spisak, u slučaju da birač ne može da glasa na biračkom mestu.

Mobilni timovi imaju glasačke kutije koje imaju sivu oznaku. Glasovi osoba sa posebnim potrebama se ne broje na biračkim mestima. Oni se šalju u Centar za prebrojavanje i rezultate, gde se prvo proveravaju sigurnosne trake kutije kako bi se potvrdilo da su to iste trake koje su postavljene na dan izbora ujutru. Nakon potvrđivanja podataka ovih birača i pregleda da li su slučajno glasali na duplom biračkom mestu, koverte sa napomenama se vade. Nakon toga ostaju samo neobeležene koverte sa glasačkim listićima, koje prebrojavaju timovi u CPR. Time je zaštićena privatnost birača sa posebnim potrebama.