Ustav i Zakoni

Zakon br.08/L-228 o Opštim Izborima u Republici Kosovo

Ustav Republike Kosovo

Zakon Br. 03 L-073 o Opštim Izborima u Republici Kosovo

Zakon Br. 03 L-073 o Opštim Izborima u Republici Kosova

Zakon Br. 03 L-174 o Finansiranju Politickih Subjekata

Zakon Br. 03 L-256 o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 03 L-073 o Opštim Izborima u Republici Kosovo

Zakon Br. 04 L-058 o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 03 L-174 o Finansiranju Politickih Subjekata

Zakon Br. 04 L-212 o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 03 L-174 o Finansiranju Političkih Subjekata, Izmenjen i Dopunjen Zakonom Br. 04 L-058