Obaveštenje sa 24. sastanka

13/04/2024

Priština, 13. april 2024. – Centralna izborna komisija održala je 24. sastanak ove godine kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi, na kojem je doneseno nekoliko odluka u vezi sa pripremama za proces glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine.

CIK je na početku sednice odlučio da akredituje drugu grupu od 112 posmatrača, koji će moći pomno pratiti proces glasanja 21. aprila i ostale procedure do potvrđivanja konačnog rezultata. Broj posmatrača koje je do sada akreditovao CIK je 130, koji predstavljaju medije, lokalne nevladine organizacije i diplomatska predstavništva na Kosovu.

Rok za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata aktuelnih predsednika, lokalnih/međunarodnih nevladinih organizacija i medija ističe 15. aprila 2024. godine. Svi detalji za period prijave za akreditaciju objavljeni su na web stranici CIK-a www.kqz -ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za političke subjekte > Usluge za NVO i medije.

U sledećoj tački dnevnog reda, CIK je doneo odluku o odobravanju procedure glasanja i izbornih obrazaca za proces glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, kao kao i izborne obrasce.

Nakon sastanka, CIK je doneo odluku o imenovanju približno 280 članova 73 biračkih odbora koji pripadaju 44 biračkim centrima za proces glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji predstavljaju različite političke subjekte. Ovaj broj može biti popunjen u narednih nekoliko dana.

 Takođe, na ovom sastanku CIK je doneo odluku o broju glasačkih listića koji će biti odštampani za proces glasanja 21. aprila u četiri opštine. Na osnovu biračkog spiska, broj birača u ovim opštinama je 46.556, dok je CIK odlučio da štampa 40.000 glasačkih listića, odnosno 6.556 ili 14,1% manje listića nego birača. Ova praksa štampanja manjeg broja glasačkih listića od broja birača je ispoštovana iu prošlim izbornim procesima