Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Članovi CIK-a razgovaraju sa Izvršnim izbornim službenicima o zakonskim izmenama i usklađivanju Izbornih pravilnika sa novim zakonom

Priština, 28. februar 2024. – Članovi Centralne izborne komisije održali su posebnu radionicu sa izvršnim izbornim službenicima opštinskih izbornih komisija, koji su angažovani u opštinama Republike Kosovo i imaju važnu ulogu u izbornom procesu. Tokom ove radionice, uz podršku OEBS-a, članovi CIK-a su sa ISOIK razgovarali o izmenama Zakona o opštim izborima (2023) sa posebnim [...]

CIK učestvuje na konferenciji ODIHR-a u Varšavi „Regionalna razmena za unapređenje sistema i praksi finansiranja kampanji”

Varšava, 21.i 22. februara 2024. – Delegacija Centralne izborne komisije koju čine predsedavajući Kreshnik Radoniqi, Direktor Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih partija i Mergita Kryeziu, viši službenik za partije i političke subjekte - učestvuje na konferenciji koju organizuje ODIHR u Varšavi na temu „Regionalna razmena za unapređenje sistema i praksi finansiranja kampanji”. [...]

CIK sprovodi obuku sa finansijskim predstavnicima političkih partija za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja

Priština, 16. februar 2024. -  Centralna izborna komisija je preko Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) održala obuku sa finansijskim predstavnicima političkih partija za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja o troškovima. Opšta svrha obuke je izgradnja i jačanje kapaciteta političkih subjekata u vezi sa sastavljanjem godišnjih finansijskih izveštaja, uz potpunu saglasnost sa [...]

Predsedavajući CIK-a, Radoniqi, sastao se sa francuskim ambasadorom, Guérot

Priština, 16. februar 2024. – Predsedavajući Centralne izborne komisije, Kreshnik Radoniqi, primio je na sastanku francuskog ambasadora na Kosovu, Olivier Guérot. Radoniqi je na ovom sastanku upoznao francuskog ambasadora o intenzivnom radu institucije na pripremi i usaglašavanju Izbornih pravilnika sa novim Zakonom o opštim izborima koji je usvojila Skupština Kosova prošle godine. Takođe, tokom ovog [...]

Obaveštenje sa 8. Sednice CIK-a

Priština, 15. februar 2024. – Centralna izborna komisija održala je 8. sednicu ove godine kojom je predsedavao predsedavajući, Kreshnik Radoniqi. Kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) je na početku sednice predstavila obaveštenje u vezi sa rokom za dostavljanje ažuriranih podataka političkih partija CIK-u, koji je istekao 31. januara 2024. godine. Kako [...]

Registracija Političke stranke “Srpski Narodni Pokret” otvorena je za javno razmatranje

Priština, 15. februar 2024. – “Srpski Narodni Pokret” je kompletirao prijavu za registraciju, podnetu Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri Centralnoj izbornoj komisiji. Odluku o registraciji političke partije doneće Centralna izborna komisija, nakon isteka roka od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može da pregleda dokumente o registraciji. Prema Pravilniku CIK-a [...]

Predsedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi dočekao je na sastanku ambasadora Albanije na Kosovu Petrita Malaja

Priština, 13. Februar 2024 – Predsedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi dočekao je na sastanku ambasadora Albanije na Kosovu, Petrita Malaja Tokom ovog sastanka, Radoniqi je informisao ambasadora Malaja da se nakon završene izborne reforme prošle godine, CIK angažuje na usaglašavanju izbornih pravilnika sa Zakonom o opštim izborima. Takođe, predsedavajući CIK-a je naglasio i ostale obaveze institucije [...]

Predsedavajući CIK-a, Radoniqi, primio je na sastanku ambasadora Turske, Tunç Angılı

Priština, 8. februar 2024. – Danas, predsedavajući CIK-a, Radoniqi, primio je na sastanku ambasadora Turske na Kosovu, Tunç Angılı. Na ovom sastanku, Radoniqi je informisao turskog ambasadora o obavezama CIK-a i sa posebnim akcentom na rad koji se ulaže na usklađivanju Izbornih pravilnika i Unutrašnjih pravilnika sa Zakonom o opštim izborima. Ambasador Angılı je sa [...]

Go to Top