Informisanje i Edukacija za Izbore

Centralna Izborna Komisija kontinuirano radi na informisanju i edukaciji birača i drugih izbornih aktera putem informativnih kampanja ili direktnih aktivnosti sa građanima Kosova. Javne informacije se obavljaju putem različitih načina informisanja kao što su televizije, radio stanice, novine, portali za vesti, društvene mreže, web stranica CIK-a, posteri, letci, bilbordi, mobilni informativni timovi i drugi.

Strategija Javnog Informisanja za Lokalne Izbore 2017

Promena Biračkog Centra

Više

Glasanje sa Posebnim Potrebama

Više

Registracija za Glasanje Putem Pošte

Više

Motivaciona Kampanja

Više

Potvrđivanje i Osporavanje Biračkog Spiska

Više

Kako Popuniti Glasački Listić?

Više

Dostavljanje Glasačkih Listića Putem Pošte

Više

Direktne Aktivnosti sa Biračima

Više