Uslovno Glasanje

Centralna Izborna Komisija omogućava biračima da glasaju pod uslovom, ako ne pronađu svoja imena u konačnom spisku birača na biračkom mestu. Da bi se omogućila ova usluga, CIK osigurava da svaki Birački centar ima dvostruko Biračko mesto, gde glasaju birači određeni na tom biračkom mestu i birači koji glasaju uslovno.

  • Na izborima za Skupštinu Kosova, dvojno Biračko mesto ima dve glasačke kutije: 1) redovna glasačka kutija za glasačke listiće za Skupštinu Kosova i 2) glasačka kutija sa uslovnim glasačkim listićima.
  • Na Lokalnim izborima, dvojno Biračko mesto ima 3 glasačke kutije: 1) redovna glasačka kutija sa glasačkim listićima za Predsednika Opštine, 2) redovna glasačka kutija sa glasačkim listićima za Skupštinu Opštine kao i 3) glasačka kutija za uslovne glasačke listiće.

Napomena: Na izborima za Skupštinu Kosova može da se glasa uslovno u bilo kojoj opštini, dok na Lokalnim izborima mogu da glasaju uslovno samo u Biračkim centrima u okviru odgovarajuće opštine u kojoj je vase ime na biračkom spisku.

Proces uslovnog glasanja

Da bi se glasalo uslovno, birači treba da idu na dvojno biračko mesto. Na dvojnom biračkom mestu će predstaviti važeći identifikacioni dokument, na osnovu kojih će se uzeti beleške i ubacuju se u uslovni birački spisak i u koverat za uslovne glasačke listiće. Nakon popunjavanja glasačkog listića ili glasačkih listića birači će iste ubaciti u neoznačene koverte, koja se zatim ubacuje u koverat koji sadrži njihove podatke.Na kraju,koverat sa podacima ubacuje u odgovarajuće kutije.

Prebrojavanje uslovnih glasačkih listića

Uslovni glasački listići se ne prebrojavaju na biračkom mestu.Oni se ubacuju u vreću koja se zatvara sigurnosnim trakama i dalje šalje u Centar za Prebrojavanje i Rezultate.

U CPR na početku se ubacuju podaci uslovnih birača u bazi podataka kako bi se kontrolisali da li su isti u Birački spisak i da li su glasali i na nekom drugom redovnom biračkom mestu ili putem mobilnih timova. Kada se potvrdi da je uslovni glasački listić u redu, vrši se prikupljanje uslovnih koverata u hrpama. Nakon toga ekipa za prebrojavanje uklanja koverte sa podacima i ostaje samo jedna hrpa neoznačenih koverata. Na ovaj način, CIK obezbeđuje zaštitu tajnosti birača koji su glasali uslovno.