Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

CIK je objavio Konačne Rezultate za Predsednike Opština

Utorak, 31 oktobar 2017 – Centralna Izborna Komisja je objavila konačne Rezultate Lokalnih Izbora za Predsednike Opština koji su se održali 22 oktobra 2017. Na osnovu ovih rezultata, Predsednica CIK-a Valdete Daka izjavila je da će se Drugi krug izbora za Predsednike Opština održati 19 novembra u 19 opština (Đakovica, Gnjilane, Dragaš, Istok, Kačanik, Klina, [...]

Obavestenje sa sastanka CIK-a

Centralna Izborna Komisija održala je sastanak kojim je predsedavala predsednica Valdete Daka. Na ovom sastanku Centar za Prebrojavanje i Rezultate predstavio je izveštaj nakon prijema osetljivog izbornog materijala iz svih opština Republike Kosovo Centralna Izborna Komisija donela je odluku o prebrojavanju 24 glasackih kutija, od kojih 21 pripadaju Izborima za Skupštine opštine i tri ostale [...]

CIK je održala simulaciju izbornog procesa za Lokalne Izbore 2017 godine

Centralna  Izborna Komisija za Lokalne izbore 2017 održala je simulaciju izbornog procesa na nekoliko univerziteta i koledža sa studentima prve godine (po prvi put birači). Svrha ove simulacije bila je priprema mladih ljudi koji nikada nisu glasali kako bi im se olakšao ovaj proces. Tokom simulacije izbornog procesa obavešteno je oko 300 učenika prvih godina. [...]

Go to Top