Registracija Političke Partije

Proces Registracije Političkih Partija

Zainteresovane grupe građana za registraciju političke partije to mogu učiniti uz podršku 500 građana Republike Kosova. Da bi ste registrovali političku partiju u Centralnu Izbornu Komisiju treba da sledite sledeće korake:

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac registracije političke partije

Obrazac za registraciju političke partije

Korak 2 Preuzmite i popunite obrazac najnovije konvencije partije

Obrazac poslednje konvencije partije

Korak 3 Preuzmite i popunite listu pristalica političke partije

Lista treba da sadrži imena i informacije najmanje 500 građana Republike Kosova preko 18 godina koji podržavaju političku partiju za registraciju

Korak 4 Zajedno sa obrascem podnesite sledeća dokumenta:

  1. Statut političke partije, koji treba da bude sastavljen na osnovu procedura utvrđenih u Članu 14 Izbornog Pravila Br. 01/2013 o Registraciji i Radu Političkih Partija.
  2. Program političke partije
  3. Oznaku partije
  4. Poslednju finansijsku izjavu partije, koja treba da sadrži podatke donatora koji podržavaju registraciju političke partije (njihova imena i vrednost donacije), kao i prateća dokumenta kao primer ugovora za korištenje kancelarije političke partije ili plaćanje kancelarijske zakupnine prilikom korištenja kancelarije za iznajmljivanje.
  5. Odgovarajuća etnička izjava za osnivače političke partije
  6. Taksa za registraciju u visini od (500) Eura, koja je nepovratna naknada, čija se faktura podnosi u Kancelariji za registraciju I potvrđivanje političkih partija u CIK-u.

Prijave za registraciju se razmatraju u roku od 30 dana od prijema kompletne prijave. Aplikacije koje sadrže sve ove podatke su uspešno odobrene od strane CIK-a. Izuzeci se mogu pojaviti samo u slučajevima u kojima postoji protivljenje sa Ustavom Republike Kosova, Zakone za Izbore opšte i lokalne , kao I Člana 5 Izbornog Pravila Br. 01/2013 o Registraciji i Radu Političkih Partija.

Regjistri dhe Kuvendet e mbajtura të Partive Politike

Registar Političkih Partija