Registracija Političke Partije

Proces Registracije Političkih Partija

Zainteresovane grupe građana za registraciju političke partije to mogu učiniti uz podršku 500 građana Republike Kosova. Da bi ste registrovali političku partiju u Centralnu Izbornu Komisiju treba da sledite sledeće korake:

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac registracije političke partije

Obrazac za registraciju političke partije

Korak 2 Preuzmite i popunite obrazac najnovije konvencije partije

Obrazac poslednje konvencije partije

Korak 3 Preuzmite i popunite listu pristalica političke partije

Lista treba da sadrži imena i informacije najmanje 500 građana Republike Kosova preko 18 godina koji podržavaju političku partiju za registraciju

Korak 4 Zajedno sa obrascem podnesite sledeća dokumenta:

  1. Statut političke partije, koji se mora izraditi u skladu sa procedurama predviđenim članom 11. Pravilnika br. 01/2024 Registracija i rad političkih partija.
  2. Program političke partije
  3. Oznaku partije
  4. Poslednju finansijsku izjavu partije, koja treba da sadrži podatke donatora koji podržavaju registraciju političke partije (njihova imena i vrednost donacije), kao i prateća dokumenta kao primer ugovora za korištenje kancelarije političke partije ili plaćanje kancelarijske zakupnine prilikom korištenja kancelarije za iznajmljivanje.
  5. Odgovarajuća etnička izjava za osnivače političke partije
  6. Taksa za registraciju u visini od (500) Eura, koja je bespovratna uplata, čiji se prijem prima u Kancelariji za registraciju, potvrđivanju i finansijsku kontrolu političkih subjekata u CIK-u.

Prijave za registraciju se razmatraju u roku od 30 dana od prijema popunjene prijave. CIK uspešno odobrava prijave koje sadrže sve ove podatke. Izuzeci mogu nastati samo u slučajevima kada postoji protivljenje Ustavu Republike Kosovo, zakonima o opštim i lokalnim izborima, kao i članu 4. Pravilnika br. 01/2024 Registracija i rad političkih partija.

Regjistri dhe Kuvendet e mbajtura të Partive Politike

Registar Političkih Partija