Potpisani ugovori o nabavci

#  Interni Br. nabavke Naziv ugovora Ugovor
1 320/17/004/221/5-1 Usluge Interneta i kablovske televizije za CIK i kancelarije OIK-a Preuzmi
2 320/19/001/236 TPL plus i kompletno kasko osiguranje vozila Preuzmi
3 320/19/003/147 Higijenski materijal za CPR za vanredne izbore za Predsednike opština: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
4 320/19/004/247 Popravka i održavanje struje, vrata, toaleta i kabina za obezbeđenje u CPR-u za vanredne izbore za predsednike opština: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
5 329/19/005/247 Dezinfekcija, dezinsetizacija i deratizacija objekta CPR-a za vanredne izbore za predsednike opština: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
6 320/19/006/247 Kupovina SMS paketa za CPR za vanredne izbore za Predsednike opština: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
7 320/19/007/147 Kupovina opreme (trake) za obezbeđenje u CPR-u za Vanredne izbore za predsednika opštine: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
8 320/19/008/247 Zakup detektora za kontrolu ulaska i izlaska u CPR-u za vanredne izbore za predsednika opštine: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
9 320/19/009/135 Štampanje, pakovanje i transport glasačkih listića za Vanredne izbore za predsednika opštine: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
10 320/19/010/247 Kupovina rekordera (hard disk) 4TB za kamere u CPR-u za Vanredne izbore za predsednika opštine: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
11 320/19/011/247 Transport dnevnog osoblja u CPR-u za Vanredne izbore za predsednika opštine: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
12 320/19/012/225 Javno informisanje za Vanredne izbore za predsednika opštine: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
13 320/19/013/147 Stvaranje mogućnosti za slepe I slabovide birače da lično glasaju za Vanredne izbore za predsednika opštine: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
14 320/19/014/235 Transport osetljivog i neosetljivog izbornog materijala za Vanredne izbore za predsednika opštine: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
15 320/19/015/135 Snabdevanje UV sprejom za Vanredne izbore za predsednika opštine: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
16 320/19/017/147 Snabdevanje pečatima za glasačke listiće, jastučićima i mastilom za Vanredne izbore za predsednika opštine: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
17 320/19/018/135 Administrativni materijal za pakete Biračkih mesta za Vanredne izbore za Predsednika opštine u Opštinama : Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
18 320/19/020/135 Kabine za glasanje za Vanredne izbore za predsednika opštien u Opštinama: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
19 320/19/021/147 Štampanje priručnika pakovanje i transport glasačkih listića za Vanredne izbore za Predsednika opštine u Opštinama: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
20 320/19/022/135 Štampanje bedževa za Vanredne izbore za Predsednika opštine u Opštinama: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
21 320/19/026/147 Nabavka baterija 1.5v AA za UV Lamea Vanredne izbore za Predsednika opštine u Opštinama: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
22 320/19/027/247 Servisiranje protiv požarnih aparata za gašenje požara za CPR i SCIK za Vanredne izbore za Predsednika opštine u Opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
23 320/19/028/147 Snabdevanje vodom u CPR za Vanredne izbore za Predsednika opštine u Opštinama: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica Preuzmi
24 320/19/029/221 Održavanje IT opreme
LOT 2: Održavanje kompjutera, laptopova i ostale opreme
Preuzmi
25 320/19/030/221 Analiza efikasnosti kampanje za Javno Informisanje Preuzmi
26 320/19/031/221 Fizičko obezbeđenje objekta CIK-a Preuzmi
27 320/19/032/121 Nabavka IT opreme Preuzmi
28 320/19/033/147 Nabavka i montiranje tepiha za Salu CIK-a, Kancelariju Predsednice CIK-a i Glavnog Izvršnog Službenika SCIK-a Preuzmi
29 320/19/034/115 Štampanje izbornog materijala za prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 – Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5
LOT 1: Štampanje izbornih obrazaca za prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019.
Preuzmi
30 320/19/034/115/5-1 LOT 1: Štampanje izbornih obrazaca za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 – Dodatne zalihe Preuzmi
31 320/19/034/115 Štampanje izbornog materijala za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 – Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5
LOT 2: Štampanje preliminarnih, opštinskih i konačnih biračkih spiskova za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019
Preuzmi
32 320/19/034/115 Štampanje izbornog materijala za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019. – Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5
LOT 3: Štampanje i pakovanje paketa za obuku za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019
Preuzmi
33 320/19/034/115 Štampanje izbornog materijala za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 – Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5
LOT 4: Štampanje priručnika za obuku za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019
Preuzmi
34 320/19/034/115 Štampanje izbornog materijala za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 – Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5
LOT 5: Štampanje bedževa za BO-e i posmatrače za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019
Preuzmi
35 320/19/035/215 Javno Informisanje o Prevremenim izborima za Skupštinu Kosova 2019-RITENDER Preuzmi
36 320/19/036/115 Štampanje, pakovanje i prevoz glasačkih listića i brošura za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
37 320/19/037/125 Snabdevanje bezbednosnih vezica za glasačke kutije za prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
38 320/19/038/125 Nabavka administrativnog materijala i ambalaže za pakete biračkih mesta za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
39 320/19/039/125 Snabdevanje sa UV lampama za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
40 320/19/040/125 Nabavka UV spreja za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
41 320/19/041/125 Nabavka Kabina za glasanje za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
42 320/19/042/215 Izmena i tehnička podrška za operativni softver CPR-a, softver za preliminarne rezultate i ostale usluge i aplikaciju za promenu biračkog centra i pretraživač za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
43 320/19/043/125 Nabavka baterija od 1,5 V za UV lampe za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
44 320/19/044/125 Nabavka pečata i jastuka za pečate zaPprevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
45 320/19/045/225 Prevoz osetljivog i nesetljivog materijala i osoblja CPR-a za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 – LOT 1, LOT 2
LOT 1: Prevoz osetljivog i nesetljivog materijala za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019
Preuzmi
46 320/19/045/225 Prevoz osetljivog i nesetljivog materijala i osoblja CPR-a za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 – LOT 1, LOT 2
LOT 2: Prevoz za osoblje CPR-a za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019
Preuzmi
47 320/19/047/247 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija zgrade CPR-a za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
48 320/19/048/535 Čišćenje kancelarija, toaleta, bife prostora, kancelarija za logistiku, farbanje zidova u kancelariji, popravka i održavanje struje i osvetljenja i metalnih vrata na izlazu u CPR za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
49 320/19/049/247 Nabavka SMS-a za informisanje zaposlenih o Prevremenim izborima za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
50 320/19/050/235 Uzimanje pod zakup detektora (metalna vrata) za proveru ulaza i izlaza CPR-a za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
51 320/19/051/125 Štampanje materijala za glasanje slepih birača za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
52 320/19/052/235 Serviiranjes električnih viljuškara u skladištima i servisiranje agregata u CPR-u za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
53 320/19/053/247 Servisiranje protiv požarnih aparata u CIK-u za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
54 320/19/054/147 Nabavka higijenskog materijala zaCPR za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
55 320/19/055/247 Taxi usluge za Dan Izbora Preuzmi
56 320/19/056/247 Program obaveštenja za međunarodne posmatrače za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
57 320/19/057/147 Snabdevanje vodom CIK-a za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
58 320/19/058/147 Nabavka adaptera tableta za Prevremene izbore za Skupštinu Kosova 2019 Preuzmi
59 320/19/060/147 Snabdevanje Wildcard SSL sertifikatom Preuzmi