CIK produžava do 5. aprila rok za registraciju birača van Kosova za glasanje 21. aprila u četiri opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica.

04/04/2024

CIK produžava do 5. aprila rok za registraciju birača van Kosova za glasanje 21. aprila u četiri opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica.

Priština, 3. april 2024. – Centralna izborna komisija saopštila je građanima sa pravom glasa da je produžila rok za prijavu za registraciju kao birač van Kosova za proces glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024.

Prema odluci CIK-a, ovaj period se završava 5. aprila 2024. godine. Do ovog trenutka državljani Kosova koji žive u inostranstvu i pripadaju ovim opštinama mogu da podnesu zahtev za registraciju kao birači van Kosova tako što će poslati zahtev putem:

• Putem onlajn platforme koja je postavljena na veb stranici CIK-a kqz-ks.org: Registrujte se za glasanje van Kosova za proces glasanja 21. aprila 2024. (https://eomp.kqz-ks.org/sr/abroadvoter), prateći sve korake jedan za drugim, ili

• Putem pošte.

Svi detalji o periodu prijave za registraciju kao birač van Kosova objavljeni su na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge birača > Glasanje putem pošte) ili na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluige-za-birace/glasanje-putem-poste/

U slučaju odbijanja prijave za registraciju kao birač van Kosova, CIK je osnivao Komisiju za administrativne prigovore, gde se može podneti prigovor na obaveštenje CIK-a. Administrativni prigovor se može poslati e-mailom, na: [email protected]

Centralna izborna komisija podstiče sve državljane Kosova sa pravom glasa koji žive van Kosova – da ostvare svoje pravo da se registruju kao birači van Kosova i da potom, nakon registracije, glasaju putem pošte u periodu koji počinje 12. i završava se 20. aprila 2024. godine.