Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Međuinstitucionalna saradnja – od ključnog značaja za jačanje izbornih procesa

Predsednica Centralne Izborne Komisije, Valdete Daka i Glavni Izvršni Službenik Sekretarijata CIK-a, Enis Halimi prisustvovali su na radnom sastanku koji je organizovala Misija OEBS-a na Kosovu na temu "Lekcije stečene od strane pravosudni organi i Organi Upravljanja Izbori za izbore 2017 ". Na ovom radnom sastanku učestvovao je i Šef misije OEBS-a na Kosovu, ambasador [...]

Daka na konferenciji o izazovima i regionalnim praksama u reformi izbornog sistema

Predsednica Centralne Izborne Komisije učestvovala je na regionalnoj konferenciji koju je organizovao Kosovski demokratski institut "Izazovi i regionalne prakse u reformi izbornog sistema". Ova jednodnevna konferencija okupila je predstavnike institucija, civilnog društva i medija iz zemlje i regiona kako bi razmenila iskustva na ovu temu. U uvodnom govoru, Predsenica Daka je rekkla da je Republika [...]

Go to Top