Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Registracija političke partije „Naša Inicijativa“ otvorena za javnu rasprav

Priština, 30. novembra 2020 – “Naša Inicijativa” je ispunila zahtev za registraciju, podnet u Kancelariju za registraciju i potvrđivanje političke partije, pri Centralnoj Izbornoj Komisiji. Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka roka od sedam (7) dana tokom koga javnost može pregledati dokumenta za registraciju. Prema Pravilu CIK-a br. 01/2013 o [...]

Peta konferencija: CIK objavljuje preliminarne rezultate izbora za gradonačelnika u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica

Priština, 29. Novembar 2020. – 21:15 –Centralna izborna komisija održala je petu konferenciju na Dan izbora za Vanredne izbore za gradonačelnika Podujeva i Severne Mitrovice. Predsednica CIK-a Valdete Daka je na ovoj konferenciji informisala javnost o preliminarnim rezultatima vanrednih izbora u ove dve opštine. Prema podacima dobijenim iz Biračkih centara, preliminarni rezultati * su sledeći: [...]

Četvrta konferencija: Zatvaraju se sva biračka mesta, izlaznost u Podujevu 40,51% i 39,14% u Severnoj Mitrovici

Priština, 29. novembar 2020. – 20:00 –Centralna izborna komisija održala je četvrtu konferenciju na Dan izbora za Vanredne izbore za gradonačelnika Podujeva i Severne Mitrovice.   Na ovoj konferenciji CIK-a saopšteno je da je zaključen proces glasanja u ove dve opštine i kao i predstavljeno učešće birača do zatvaranja biračkih mesta.   Na osnovu podataka [...]

Treća konferencija: Izlaznost do 15 časova iznosi 29,76% u Podujevu i 30,3% u Severnoj Mitrovici

Priština, 29. novembar 2020. – 15:30 –Centralna izborna komisija održala je treću konferenciju na Dan izbora za Vanredne izbore za gradonačelnika Podujeva i Severne Mitrovice. Predsednica CIK, Valdete Daka, izjavila je  da se "izborni proces u ove dve opštine odvija normalno i da do sada nije bilo obaveštenja o neregularnostima tokom glasanja." Na osnovu podataka [...]

Druga konferencija: Izlaznost do 11:00 iznosi 8,27% u Podujevu i 12,62% u Severnoj Mitrovici

Priština, 29. novembar 2020. – 11:30 –Centralna izborna komisija održala je drugu konferenciju na Dan izbora za Vanredne izbore za gradonačelnika Podujeva i Severne Mitrovice. Na ovoj konferenciji, na kojoj su prisutni bili i drugi članovi CIK-a, predsednica Valdete Daka  informisala je javnost o toku procesa glasanja u ovim opštinama do vremena izveštavanja. "Izborni proces [...]

Prva konferencija: Otvorena sva biračka mesta u Podujevu i Severnoj Mitrovici

Priština, 29. novembar 2020. – 08:00 –Centralna izborna komisija održala je prvu konferenciju na Dan izbora za Vanredne izbore za gradonačelnika Podujeva i Severne Mitrovice. Na ovoj konferenciji, portparol CIK-a, Valmir Elezi, saopštio je da su sva biračka mesta u ove dve opštine Republike Kosovo otvorena u vreme određeno zakonom, u 07:00 časova. U opštini [...]

Danas je Dan izbora u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica

Priština, 29. novembar 2020. –Vanredni izbori za gradonačelnika održavaju se danas u dve opštine Republike Kosovo, u Podujevu i Severnoj Mitrovici. Svi birački centri se otvaraju u 07:00 časova i zatvaraju u 19:00 časova. U opštini Podujevo broj birača iznosi 87 hiljada 381, koji su raspoređeni u 45 biračkih centara sa ukupno 115 biračkih mesta. [...]

CIK usvaja mere zaštite u cilju sprečavanja zaraze COVID-19 za birače i izborno osoblje na dan izbora

Priština, 17. novembar 2020. - Centralna izborna komisija održala je sastanak kojim je na osnovu redosleda predsedavao član Eshref Vishi. Na ovom sastanku, u okviru priprema za organizaciju vanrednih izbora za gradonačelnika u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica, CIK je doneo odluku o usvajanju administrativnog uputstva o merama zaštite za sprečavanje zaraze COVID-19 za birače [...]

Obaveštenje u vezi sa akreditacijom posmatrača i medija za posmatranje izbora u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica

Priština, 16. novembar 2020. - Centralna izborna komisija informiše da je u procesu čekanja prijava za akreditaciju posmatrača za Vanredne izbore za gradonačelnika Podujeva i Severne Mitrovice, koji će se održati 29. novembra 2020. Rok za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata i NVO je do 21. novembra 2020. Sve informacije za prijavu možete pronaći [...]

CIK objavljuje adrese Biračkih centara u opštinama Podujevo i Severna Mitrovica

Priština, 14. novembar 2020. - Centralna izborna komisija objavila je adrese svih Biračkih centara u kojima će biti održani vanredni izbori za gradonačelnika Podujeva i Severne Mitrovice. Prema ovom spisku, u opštini Podujevo na dan izbora 29. novembra 2020 otvoriće se 45 Biračkih centara sa ukupno 115 Biračkih mesta, dok će se u opštini Severna [...]

Go to Top