Period za registraciju birača van Kosova (29. mart – 3. april 2024.) za proces glasanja 21. aprila u četiri opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica

29/03/2024

Priština, 29. mart 2024. – Centralna izborna komisija obaveštava građane sa pravom glasa da je počeo period za podnošenje zahteva za registraciju kao birač van Kosova, za proces glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine.

Tokom ovog perioda, koji se završava 3. aprila 2024. godine, državljani Kosova koji žive van Kosova mogu da podnesu zahtev za registraciju kao birači van Kosova slanjem zahteva:

  1. Putem onlajn platforme koja je postavljena na veb stranici CIK-a kqz-ks.org: Registrujte se za glasanje van Kosova za proces glasanja 21. aprila 2024. (https://eomp.kqz-ks.org/sr/abroadvoter), prateći sve korake jedan za drugim, ili
  1. Putem pošte.

Svi detalji o periodu prijave za registraciju kao birač van Kosova objavljeni su na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge birača > Glasanje putem pošte) ili na linku: https://kqz-ks.org/sr/usluige-za-birace/glasanje-putem-poste/  

U slučaju odbijanja prijave za registraciju kao birač van Kosova, CIK je osnivao Komisiju za administrativne prigovore, gde se može podneti prigovor na obaveštenje CIK-a. Administrativni prigovor se može poslati e-mailom, na: [email protected]

Centralna izborna komisija podstiče sve državljane Kosova sa pravom glasa koji žive van Kosova – da ostvare svoje pravo da se registruju kao birači van Kosova i da potom, nakon registracije, glasaju putem pošte u periodu koji počinje 12. i završava se 20. aprila 2024. godine.