Revidirani Finansijski Izveštaji Izbornih Kampanja

Nakon svakog izbonog kruga, političke stranke koje se takmiče na izborima moraju dostaviti finansijski izvještaj kampanje (45 dana) nakon dana izbora. Finansijske izvještaji kampanje revidira nezavisni revizor, a nakon toga se objavljuju na web sajtu. U nastavku možete pronaći revidirane finansijske izvještaje kampanje za političke subjekte, na osnovu izbora vrste izbora u kojima su učestvovali.

Naziv političkog subjekta Finansijski izveštaj kampanje Finansijski izveštaj kandidata za Gradonačelnika (Izabrani kandidati)
1 INICIATIVA QYTETARE „MITROVICA“ Preuzmi
2 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
3 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA Preuzmi
4 SLADJANA PANTOVIC Preuzmi
5 LËVIZJA VETËVENDOSJE! Preuzmi Preuzmi
Redni br Naziv političkog subjekta Završni revidirani izveštaji
POLITIČKE PARTIJE
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE! Preuzmi
2 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Preuzmi
3 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK Preuzmi
4 SRPSKA LISTA Preuzmi
5 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS – AAK Preuzmi
6 KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ Preuzmi
7 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS – IRDK Preuzmi
8 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS Preuzmi
9 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA – JGP Preuzmi
10 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM – PAI Preuzmi
11 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS – PDAK Preuzmi
12 NAŠA INICIJATIVA – NAŠA Preuzmi
13 LËVIZJA PËR BASHKËVEPRIM – LpB Preuzmi
14 YENİLIKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ – YTHP Preuzmi
15 FJALA Preuzmi
16 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS – PREBK Preuzmi
17 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA – KNRP Preuzmi
18 SOCIALDEMOKRATKSA UNIJA – SDU Preuzmi
19 NISMA SOCIALDEMOKRATE – NISMA Preuzmi
20 PARTIA LIBREALE EGJIPTIANE – PLE Preuzmi
21 PARTIA BALLISTE – PB Preuzmi
KOALICIJE
22 KOALICIJA VAKAT Preuzmi
23 KOALICIJA ZAJENO Preuzmi
GRAĐANSKE INICIJATIVE
24 GI ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK – GI SPO Preuzmi
25 LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS – LPRK Preuzmi
26 ROMANI INICYATIVA – RI Preuzmi
27 UJEDINJENA ZAJEDNICA – ADRIJANA HODŽIĆ – UZ AH Preuzmi
Redni br Naziv političkog subjekta Završni revidirani izveštaji
POLITIČKE PARTIJE
1 LËVIZJA VETËVENDOSJE! Preuzmi
2 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
3 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
4 SRPSKA LISTA Preuzmi
5 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
6 KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ Preuzmi
7 FORCA E DIASPORËS Preuzmi
8 LËVIZJA PËR BASHKIM Preuzmi
9 PARTIA E DREJTËSISË Preuzmi
10 PARTIA SOCIALDEMOKRATE Preuzmi
11 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Preuzmi
12 SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA Preuzmi
13 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA Preuzmi
14 ALEANCA KOSOVA E RE Preuzmi
15 YENİLIKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ Preuzmi
16 ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT Preuzmi
17 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
18 LËVIZJA QYTETARE VATRA Preuzmi
19 KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ Preuzmi
20 NISMA SOCIALDEMOKRATE Preuzmi
21 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
22 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS Preuzmi
23 BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS Preuzmi
24 NAŠA INICIJATIVA Preuzmi
25 PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT Preuzmi
26 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
27 PARTIA LIBERALE  EGJIPTIANE Preuzmi
28 GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
29 PARTIA URA Preuzmi
30 POKRET ZA GORA Preuzmi
31 PARTIA BALLISTE Preuzmi
32 FJALA Preuzmi
33 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
KOALICIJE
34 KOALICIJA VAKAT Preuzmi
GRAĐANSKE INICIJATIVE
35 BOŠNJAČKA INICIJATIVA PEĆ Preuzmi
36 G.I SRPSKI OPSTANAK Preuzmi
37 INICIATIVA QYTETARE PËR OBILIQ Preuzmi
38 LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS Preuzmi
39 INICJATIVA BOŠNJAČKOG JEDINTSVA Preuzmi
40 LISTA E PAVARUR BEKIM JASHARI Preuzmi
41 INICIATIVA PËR FUSHË KOSOVË EGJIPTIAN ASHKALI Preuzmi
42 INICIATIVA QYTETARE PËR MOGILLËN Preuzmi
43 GRAĐANSKA INICIJATIVA BOŠNJAKA ISTOK Preuzmi
44 LISTA NDRYSHE Preuzmi
45 NE MUNDEMI Preuzmi
46 GI SLOBODA ŠTRPCE Preuzmi
47 NARODNO JEDINSTVO Preuzmi
48 ALEANCA SHQIPTARE Preuzmi
49 BASHKË PËR SHTËRPCËN Preuzmi
50 NARODNA SLOGA Preuzmi
51 REFORMIMI DEMOKRATIK PËR FERIZAJN Preuzmi
52 INICIATIVA QYTETARE GREEN PËR DRENAS Preuzmi
53 LISTA E ASHKANLIVE – FERIZAJ Preuzmi
54 GRAĐANSKA INICIJATIVA ZUBIN POTOK Preuzmi
55 DEMOKRATËT PËR DRENASIN Preuzmi
56 INICIATIVA E THERANDËS Preuzmi
57 GI SRPSKA NARODNA SLOGA Preuzmi
58 INICIATIVA QYTETARE “MITROVICA” Preuzmi
59 INICIATIVA QYTETARE PËR KLLOKOT Preuzmi
60 INICIATIVA ERDEM Preuzmi
61 INICIATIVA QYTETARE PËR SKENDERAJ Preuzmi
62 INICIATIVA QYTETARE PËR NDRYSHIM Preuzmi
63 SHQIPTARËT E BASHKUAR Preuzmi
64 INICIATIVA QYTETARE PROGRESI PËR SKENDERAJ Preuzmi
65 INICIATIVA QYTETARE BASHK PËR ISTOGUN Preuzmi
66 UNIONI I BLAKÇORVE Preuzmi
KANDIDATËT E PAVARUR
67 REFKI SUMA Preuzmi
68 HAMDI MALAJ Preuzmi
69 SELAJDIN BYTYÇI Preuzmi
70 JUGOSLAV JOVANOVIĆ Preuzmi
71 SLADANA PANTOVIĆ Preuzmi
72 LULZIM BEXHETI Preuzmi
73 GANI VESELAJ Preuzmi
74 GANI NEZIRI Preuzmi
75 AGIM XHELI Preuzmi
76 HAJRUSH STUBLLA Preuzmi
77 SHUKRI LUTA Preuzmi
78 ILYAZ BAYRAKTAR Preuzmi
79 PATRIOT RUDARI Preuzmi
80 SMAJL MUSTAFA Preuzmi
81 XHAFER BYTYQI Preuzmi
82 ISA ELEZAJ Preuzmi
83 MILAZIM LUSHAJ Preuzmi
84 RADOŠ STEPANOVIĆ Preuzmi
85 BOJAN SAIĆIĆ Preuzmi
86 DRAGAN REPANOVIĆ Preuzmi
87 BRANIMIR STOJANOVIĆ Preuzmi
88 KASTRIOT BUSHI Preuzmi
89 JETON SALIHU Preuzmi

Spisak donacija Političkih subjekata

Broj političkog subjekta Naziv političkog subjekta Finansijski izveštaj kampanje Finansijski izveštaj kandidata za skupštine opština (Izabrani kandidati) Finansijski izveštaj kandidata za Gradonačelnika (Izabrani kandidati)
101 G.I SRPSKI OPSTANAK Preuzmi
103 KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ Preuzmi Preuzmi Preuzmi
106 BOŠNJAČKA INICIJATIVA PEĆ Preuzmi Preuzmi
109 INICIATIVA QYTETARE PËR OBILIQ Preuzmi Preuzmi Preuzmi
110 INICJATIVA BOŠNJAČKOG JEDINTSVA Preuzmi Preuzmi
113 LISTA E PAVARUR BEKIM JASHARI Preuzmi Preuzmi
117 KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ Preuzmi Preuzmi
118 INICIATIVA PER FUSHE KOSOVE EGJIPTIAN ASHKALI Preuzmi Preuzmi
119 NISMA SOCIALDEMOKRATE Preuzmi Preuzmi Preuzmi
120 INICIATIVA QYTETARE PËR MOGILLËN Preuzmi Preuzmi
121 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi Preuzmi
123 KOALICIJA VAKAT Preuzmi Preuzmi
125 GIBI Preuzmi Preuzmi
127 PARTIA SOCIALDEMOKRATE Preuzmi Preuzmi
132 LISTA NDRYSHE Preuzmi Preuzmi
134 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
135 NE MUNDEMI Preuzmi Preuzmi
136 SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA Preuzmi Preuzmi
140 LËVIZJA PËR BASHKIM Preuzmi Preuzmi
142 PARTIA E DREJTËSISË Preuzmi Preuzmi
143 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA Preuzmi Preuzmi
144 LËVIZJA VETËVENDOSJE! Preuzmi Preuzmi Preuzmi
145 GI SLOBODA ŠTRPCE Preuzmi Preuzmi
146 FORCA E DIASPORËS Preuzmi Preuzmi
147 SRPSKA LISTA Preuzmi Preuzmi
149 ALEANCA KOSOVA E RE Preuzmi Preuzmi
151 YENİLİKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ Preuzmi Preuzmi
152 NARODNO JEDINSTVO Preuzmi Preuzmi
153 ALEANCA SHQIPTARE Preuzmi Preuzmi
154 ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT Preuzmi Preuzmi
159 BASHKË PËR SHTËRPCËN Preuzmi Preuzmi
160 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi Preuzmi
161 NARODNA SLOGA Preuzmi Preuzmi
162 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi Preuzmi
164 REFORMIMI DEMOKRATIK PËR FERIZAJN Preuzmi Preuzmi
165 INICIATIVA QYTETARE GREEN PËR DRENAS Preuzmi Preuzmi
174 LËVIZJA QYTETARE VATRA Preuzmi Preuzmi
177 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
178 LISTA E ASHKALIVE Preuzmi Preuzmi
181 GRAĐANSKA INICIJATIVA ZUBIN POTOK Preuzmi Preuzmi
182 DEMOKRATËT PËR DRENASIN Preuzmi Preuzmi
185 INICIATIVA E THERANDËS Preuzmi Preuzmi
187 GI SRPSKA NARODNA SLOGA Preuzmi Preuzmi
189 INICIATIVA QYTETARE „MITROVICA“ Preuzmi Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LVV Lëvizja Vetëvendosje Preuzmi
2 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 Srpska Srpska Lista Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LVV Levizja Vetevendosje Preuzmi
2 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 PDK Partia Demokratike e Kosoves Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LVV LVV + 4 (Severnoj Mitrovici, Zubin Potoku, Leposavić i Zvečan) Preuzmi
2 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 Srpska Srpska Lista Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Preuzmi
2 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 JGS Jedinstvena Goranska Stranka Preuzmi
4 KV Koalicia Vakat Preuzmi
5 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Preuzmi
6 LVV Lëvizja Vetëvendosje! Preuzmi
7 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi
9 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës Preuzmi
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
12 PAI Partia e Ashkalinjeve për Integrim Preuzmi
13 PLE Partia Liberale Egjiptiane Preuzmi
14 PRBK Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Preuzmi
15 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi
16 Srpska Srpska Lista Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Preuzmi
2 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi
3 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Preuzmi Preuzmi
4 KNRP Kosovaki Nevi Rmani Partia Preuzmi
5 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
6 LVV Lëvizja Vetëvendosje Preuzmi
7 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi Preuzmi
8 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi
9 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Preuzmi Preuzmi
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Preuzmi
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi Preuzmi
12 PLE Progresivno Demokratska Stranka Preuzmi
13 PRBK Partija Liberale Egjiptiane Preuzmi
14 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi
15 Srpska Lista Srpska Lista Preuzmi
16 Vakat Koalicija Vakat Preuzmi Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Preuzmi
2 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi
3 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Preuzmi Preuzmi
4 KZA Koalicija Za Gora Preuzmi
5 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
6 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi Preuzmi
7 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi Preuzmi
8 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Preuzmi Preuzmi
9 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Preuzmi
10 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi Preuzmi
11 PDS Progresivno Demokratska Stranka Preuzmi
12 PLE Partija Liberale Egjiptiane Preuzmi
12 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi
14 Srpska Lista Srpska Lista Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
3 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
3 SRPSKA SRPSKA LISTA – GISL Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Preuzmi
8 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Preuzmi
9 KZA KOALICIJA ZA GORA Preuzmi
10 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
11 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
12 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
13 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
14 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
15 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
16 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
17 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Preuzmi
18 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
19 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
20 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
21 SRPSKA SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
22 VAKAT KOALICIONI VAKAT Preuzmi
23 VV VETËVENDOSJE Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
2 SRPSKA SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Preuzmi
8 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
9 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
10 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
11 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
12 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
13 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
14 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
15 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
16 VAKAT KOALICIONI VAKAT Preuzmi
17 VV VETËVENDOSJE Preuzmi

Izveštaj o reviziji kampanje (verzija na albanskom jeziku)