Akreditacija posmatrača medija

Lokalni i međunarodni mediji koji su zainteresovani za posmatranje izbora mogu to učiniti prijavom za akreditaciju posmatrača u sledećim koracima:

Prijavljivanje za posmatranje izbornog procesa – dugoročni posmatrači za međunarodne organizacije i misije i medije, počinje 15. novembra 2022. godine i završava se 12. decembra 2022. godine.

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za akreditaciju posmatrača medija

Obrazac za akreditaciju medija

Korak 2 Preuzmite i popunite listu posmatrača medija

U šablonu popisa posmatrača unesite podatke svih osoba koje će posmatrati izbore u ime vaše NVO. Lista posmatrača mora biti popunjena elektronskim putem, a zatim štampana i potpisana od strane ovlašćenog lica NVO-a.

Pored potpisane liste, NVO bi trebalo da donesu istu listu u Excel formatu i na CD.

Lista posmatrača medija

Korak 3 Priložite certifikat medijske kuće

Prijavi za akreditaciju medijskih posmatrača takođe treba priložiti kopiju certifikata medijske kuće.

Korak 4 Podnesite prijavu za akreditaciju posmatrača u CIK

Dokumenti navedeni u gore navedenim koracima moraju biti dostavljeni u Kancelariju za Registraciju Političkih Partija u CIK.

Korak 5 Popuni i potpiši izjavu posmatrača

Svaki posmatrač medie bi trebalo da pročita i potpiše izjavu posmatrača. Organizacija mora prikupiti sve izjave potpisane pre nego što ih podnese CIK-u.

Izjava izbornih posmatrača

  • Ako vaša aplikacija ispunjava sve uslove, CIK će nastaviti sa pripremama bedževa za vase posmatrače.
  • Ako vaša prijava ne ispunjava sve uslove, CIK će vas obavestiti da niste akreditovani za posmatranje izbora.

Napomena: Prijave  primljene putem e-maila  se ne razmatraju, osim u slučaju prijavljivanja van Republike Kosova.

Prijave za akreditaciju medija van Kosova mogu se poslati na e-mail: [email protected]