Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Rokovi za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata, lokalnih/međunarodnih NVO-a i medija za izbore 23. aprila

Priština, 28. mart 2023. - Centralna izborna komisija obaveštava političke subjekte, NVO, vladine i međuvladine organizacije, specijalizovane međunarodne organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava, medije, kao i predstavnike stranih država, da u toku je rok za podnošenje zahteva za akreditaciju za posmatranje vanrednih izbora za gradonačelnike opština: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić [...]

Istekao je rok za prijavu za učešće na izborima koji će se održati 23. aprila

Priština, 22. Mart 2023, 16:00 – Centralna izborna komisija saopštava da je istekao rok za podnošenje prijava za potvrđivanje političkih subjekata i kandidata koji žele da učestvuju na vanrednim izborima za predsednike opština: Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić i na prevremenim izborima za skupštine opština: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23 [...]

Period za promenu Biračkih centara

Centralna izborna komisija vas obaveštava da period za promenu Biračkog centra za vanredne izbore za Gradonačelnike u opštinama: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, kao i prevremene izbore za Skupštine opština: Zvečan i Leposavić, počeo je 22. marta, i završava se 2. aprila 2023. godine. KAKO DA ZNATE U KOM BIRAČKOM CENTRU STE ODREĐENI [...]

Rok za registraciju birača van Kosova za izbore 23.aprila, 20. – 27. marta 2023.godine

Priština, 20. mart 2023. – Centralna izborna komisija obaveštava da je 20. marta počeo rok za prijavu za registraciju za glasanje van Kosova za vanredne izbore za gradonačelnike u opštinama: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, kao i za skupštine opština: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila. Rok za prijavu za [...]

Rok za prijavu za potvrđivanje političkih subjekata do 22. marta 2023.

Priština, 17. marta 2023. godine – Centralna izborna komisija obaveštava sve političke subjekte (političke partije, nezavisne kandidate, koalicije i građanske inicijative) da 22. marta 2023. godine se završava rok za prijavu za potvrđivanje političkih subjekata i kandidata koji žele da učestvuju na vanrednim izborima za Gradonačelnike u opštinama: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, [...]

CIK je objavio nove Pravilnike za administraciju i organizaciju izbora u Republici Kosovo

Priština, 16. mart 2023. – Centralna izborna komisija saopštava da su na veb stranici objavljeni novi Pravilnici za administraciju i organizaciju izbora u Republici Kosovo, koji su usvojeni 9. marta 2023. godine. Novi izborni pravilnici se odnose i na preporuke Evropske unije, OEBS-a i drugih međunarodnih i domaćih posmatrača. Takođe, prilikom izrade ovih pravilnika uvrštene [...]

CIK je usvojio nove Pravilnike za administraciju i organizaciju izbora u Republici Kosovo

Priština, 9. mart 2023. – Centralna izborna komisija održala je svoj naredni sastanak kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniki. Na ovom sastanku, svim glasovima prisutnih članova (10), CIK je usvojio nove Pravilnike o administraciji i organizaciji izbora u Republici Kosovo, kao što sledi: Pravilnik Br. 01-2023 registracija i rad političkih partija; Pravilnik Br. 03-2023  imenovanje, [...]

CIK je organizovao radionicu sa Višim opštinskim izbornim službenicima

Priština, 9. Mart 2023. – U okviru aktivnosti planiranih planom rada za 2023. godinu, Centralna izborna komisija organizovala je narednu radionicu sa Višim opštinskim izbornim službenicima na kojoj su diskutovane razne teme. Članovi CIK-a i VOIS-i razgovarali su o aktuelnoj primjenjivosti plana rada CIK-a za ovu godinu, a predstavljeno je i opsežno obaveštenje o pripremi [...]

Ovo su rokovi aktivnosti za organizaciju izbora koji će se održati 23. aprila za predsednike četiri opštine i za odbornike dve skupštine opštine

Priština, 9. Mart 2023. – Centralna izborna komisija započela je sa sprovođenjem operativnog plana za organizovanje vanrednih izbora za predsednike četiri opštine: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok i prevremenih izbora za skupštine opština: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila 2023. godine. Centralna izborna komisija je na sednici održanoj 8. februara [...]

Këto janë afatet e aktiviteteve për organizimin e zgjedhjeve të 23 prillit për kryetar të katër komunave dhe për anëtarë të dy kuvendeve komunale

Prishtinë, 9 mars 2023 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar me zbatimin e planit operacional për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të katër komunave: Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Leposaviq dhe Zubin Potok dhe zgjedhjeve të parakohshme për kuvendet komunale të dy komunave: Zveçan dhe Leposaviq, të cilat do të mbahen më 23 [...]

Go to Top