Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Saopštenje sa 32. sednice CIK

Priština, 30. Novembar, 2023 –  Centralna izborna komisija održala je 32. sednicu ove godine, kojom je predsedavao predsedavajući CIK-a g. Kreshnik Radoniqi. Članovi CIK-a su na početku sastanka upoznati sa aktivnostima Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) koje su sprovedene nakon posljednjeg sastanka. KRPFKPS je saopštila da je u toku javna [...]

U Đakovici i Peći su organizovani okrugli stolovi za ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima

Đakovica i Peć, novembar 2023. – Centralna izborna komisija nastavila je i ove nedelje sa organizacijom regionalnih okruglih stolova vezanih za ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima. Naredni okrugli stolovi na ovu temu su organizovani u Đakovici i Peći, gde su učesnici bili članovi skupština opština, opštinski službenici za rodnu ravnopravnost, predstavnici civilnog [...]

CIK je objavio revidirane godišnje finansijske izveštaje političkih partija za 2022. godinu

Priština, 29. Novembar 2023 – Centralna izborna komisija objavila je na svom sajtu godišnje finansijske izveštaje po okončanju procesa revizije od revizora koji su izabrani na javnom konkursu od strane Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS). Revidirani finansijski izveštaji za 2022. godinu, koji pripadaju političkim partijama, su objavljeni na sajtu CIK-a: Usluge [...]

Registracija Političke stranke “Srpska Demokratija” otvorena je za javno razmatranje

Priština, 29. novembra 2023. godine – “Srpska Demokratija” je kompletirala  prijavu za registraciju, koju je podnela Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri Centralnoj izbornoj komisiji. Odluku o registraciji političke stranke doneće Centralna izborna komisija, nakon isteka roka od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može da pregleda dokumentaciju za registraciju. Prema [...]

CIK počinje kampanju informisanja za uslugu „Pronađi i promeni Birački centar“ u vašoj opštini

Priština, 24. Novembra 2023. – Centralna izborna komisija danas počinje kampanju informisanja za usluge koje nudi građanima sa pravom glasa koji glasaju u Republici Kosovo. Od danas građani sa pravom glasa moći će da pronađu i, ako žele, promene Birački centar u okviru svoje opštine. Ova usluga CIK-a će biti stalna, pa će biti moguća [...]

CIK nastavlja sa organizovanjem okruglih stolova za ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima

Priština i Gnjilane, Novembar 2023. – Nakon organizovanja centralnog okruglog stola na temu „Ravnopravno učešće polova u telima za upravljanje izborima“, CIK je nastavio sa okruglim stolovima na ovu temu i na lokalnom nivou. U tom pravcu, CIK je organizovao okrugli sto sa regionalnim centrima u Prištini i Gnjilanu, gde su učestvovali članovi skupština opština, [...]

CIK je organizovao okrugli sto na temu „Ravnopravno učešće polova u organima za upravljanje izborima“  

Priština, 15. Novembar 2023 – Centralna izborna komisija organizovala je okrugli sto na temu: „Ravnopravno učešće polova u organima upravljanja izborima“na kojem je predstavljen dokument na istu temu. Pored CIK-a, prisustvovali su i šef Misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Majkl Devenport, direktorka Agencije za rodnu ravnopravnost Edi Gusia i predstavnici drugih institucija, uključujući poslanike Skupštine [...]

Saopštenje sa 30. sednice CIK

Priština, 14. Novembar, 2023 – Centralna izborna komisija je održala 30. sastanak za 2023. kojim je predsedavao predsednik Kreshnik Radoniqi. Na početku sednice, CIK je obavešten od strane Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) o praćenju izborne skupštine političke stranke Srpska lista, koja je održana 24. oktobra 2023. godine. Kako se [...]

CIK je objavio revidirane godišnje finansijske izveštaje političkih partija (2021) i revidirane funansijske izveštaje izborne kampanje političkih subjekata za parlamentarne i lokalne izbore (2021)

Priština, 13. Novembar 2023 – Centralna izborna komisija objavila je na svom sajtu revidirane finansijske izveštaje po okončanju procesa revizije od strane revizora koji su izabrani na javnom konkursu od strane Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS).   Revidirani finansijski izveštaji za 2021. godinu, koji pripadaju političkim partijama, objavljeni su na sajtu [...]

Go to Top