Birački centri

Birački centar je mesto ili prostor gde birači mogu da daju svoj glas u odnosu na određene izbore.

Javni objekti, koji se koriste u druge svrhe, kao što su škole, sportske hale ili kancelarije lokalne samouprave, obično se koriste kao birački centri.

Birački centar je objekat koji se sastoji od odvojenih unutrašnjih prostora, gde se ovi prostori na dan izbora koriste kao biračka mesta, a birači na tim biračkim mestima raspoređeni su po azbučnom redu njihovih prezimena.

Centralna izborna komisija usvojila je listu biračkih centara 01.03.2023.

Kodifikacija biračkih centara se zasniva na četvorocifreni kod, gde se prve dve cifre odnose na kod opštine, a poslednje dve cifre se odnose na rangiranje biračkog centra.

Ukupan broj Biračkih centara je 904.

Spisak Biračkih centara