Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Registracija političke partije“Partia Republikane për Ndryshime”otvorena za javnu raspravu

Priština, 9. marta 2021 – “Partia Republikane për Ndryshime” je ispunila zahtev za registraciju, podnet u Kancelariju za registraciju i potvrđivanje političke partije, pri Centralnoj Izbornoj Komisiji. Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka roka od sedam (7) dana tokom koga javnost može pregledati dokumenta za registraciju. Prema Pravilu CIK-a br. [...]

CIK objavljuje konačne rezultate izbora održanih 14. Februara

  Priština, 4. mart 2021 –Centralna izborna komisija objavljuje konačne rezultate prevremenih izbora za Skupštinu Republike Kosovo koji su održani 14. februara 2021. godine. Na početku se Predsednica CIK-a zahvalila svim građanima Republike Kosovo, unutar i izvan zemlje, koji su učestvovali na ovim izborima i izrazili svoju volju. Daka se takođe zahvalila i drugim institucijama [...]

Go to Top