Održava se program obuke za članove Opštinskih izbornih komisija u opštinama Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica

01/04/2024

Severna Mitrovica, 30. mart 2024. – U okviru priprema za organizovanje procesa glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine, CIK je organizovao program obuke za članovi Opštinskih izbornih komisija u ove četiri opštine.

Izrada ovog programa, koji se primenjuje u svakom procesu, ima za cilj da informiše i obavesti članove Opštinskih izbornih komisija o njihovim zakonskim pravima i obavezama tokom vršenja mandata u Centralnoj izbornoj komisiji.

Uprkos činjenici da članovi Opštinskih izbornih komisija, sa izuzetkom predsedavajućeg, dolaze iz redova političkih subjekata, njihov angažman mora biti zasnovan na principima zakonitosti, transparentnosti, ravnopravnosti i nepristrasnosti tokom pripreme i organizovanja procesa glasanja.

U cilju operacionalizacije Opštinskih izbornih komisija u ove četiri opštine, imenovana su 4 izvršna službenika, koji su ujedno i predsedavajući OIK-a, a CIK je donio odluku o imenovanju 27 članova.

Prema Zakonu br. 08/L-288 za Opšte izbore, OIK sprovodi izbore unutar dotične opštine, pod isključivim nadzorom i uputstvima CIK-a.