Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Diskutuje se o pristupu izborima osoba sa ograničenim sposobnostima

Poboljšanje pristupa za osobe sa ograničenim sposobnostima tokom izbornog procesa bio je kamen temeljac prvog sastanka konsultativne grupe za izborni pristup. Na ovom prvom sastanku prisustvovali su predstavnici različitih institucija Kosova, političkih subjekata i predstavnika organizacija koje se bave osobama sa ograničenim sposobnostima. Ova grupa, čiji deo predstavljaju predstavnici organizacija osoba sa ograničenin sposobnostima i [...]

Održan je prvi sastanak Konsultativne grupe za ravnopravnost polova

Danas je održan prvi sastanak Konsultativne grupe za ravnopravnost polova, u čijem su sastavu predstavnici Centralne izborne komisije, i predstavnici političkih subjekata i civilnog društva. Na ovom sastanku, predsednica CIK-a, Valdete Daka govorila je o važnosti unapređenja rodne ravnopravnosti u izbornim procesima i spremnosti CIK-a da da svoj doprinos u tom pogledu. Ova konsultativna grupa, [...]

Održan je sastanak konsultativne grupe: CIK – Civilno društvo

Danas je održan prvi sastanak konsultativne grupe koju čine slu]benici Centralne Izborne Komisije i predstavnici civilnog društva. Svrha ovog sastanka bila je rasprava o javnom informisanju i edukaciju birača. Ova grupa ima za cilj da koordinira napore kako bi bolje informisala i edukovala birače u predstojećim izbornim procesima. Na ovom prvom sastanku, pored Glavnoh Izvršnog [...]

Go to Top