Otvoreni konkursi

 • Konkurs za osoblje na određeni vremenski period
  Data e shpalljes: 02/03/2023
  Koha e skadimit: 09/03/2023
 • Obaveštenje o produženju roka konkursa – Viši opštinski izborni službenik u Ljipljanu
  Koha e skadimit: 27/02/2023
 • Konkurs za popunjavanje radnih mesta
  Data e shpalljes: 24/02/2023
  Koha e skadimit: 13/03/2023
 • Konkurs – Viši službenik za finansije za zalaganje sredstava
  Data e shpalljes: 24/02/2023
  Koha e skadimit: 13/03/2023
 • Obaveštenje o produženju roka konkursa
  Koha e skadimit: 27/02/2023
 • Konkurs
  Data e shpalljes: 13/02/2023
  Koha e skadimit: 28/02/2023
 • Konkurs Interni
  Data e shpalljes: 10/02/2023
  Koha e skadimit: 16/02/2023
 • Konkurs
  Data e shpalljes: 30/01/2023
  Koha e skadimit: 14/02/2023
 • Konkurs za zapošljavanje na određeno vreme
  Data e shpalljes: 30/01/2023
  Koha e skadimit: 06/02/2023
 • Konkurs za izborno osoblje