Otvoreni konkursi

 • Prijava – Zahtev za Zaposlenjez
 • Konkurs – Privremeni prijem putem ugovora
  Data e shpalljes: 19/03/2024
  Koha e skadimit: 25/03/2024
 • Konkurs za Melodiju Centralne izborne komisije
  Data e shpalljes: 21/07/2023
  Koha e skadimit: 21/08/2023
 • Konkurs za Melodiju Centralne izborne komisije
  Data e shpalljes: 11/05/2023
  Koha e skadimit: 05/06/2023
 • Odluka o ponistenju konkursa
  Data e shpalljes: 12/04/2023
 • Konkurs za osoblje na određeni vremenski period
  Data e shpalljes: 02/03/2023
  Koha e skadimit: 09/03/2023
 • Obaveštenje o produženju roka konkursa – Viši opštinski izborni službenik u Ljipljanu
  Koha e skadimit: 27/02/2023
 • Konkurs za popunjavanje radnih mesta
  Data e shpalljes: 24/02/2023
  Koha e skadimit: 13/03/2023
 • Konkurs – Viši službenik za finansije za zalaganje sredstava
  Data e shpalljes: 24/02/2023
  Koha e skadimit: 13/03/2023
 • Obaveštenje o produženju roka konkursa
  Koha e skadimit: 27/02/2023