Obeležen je Svetski Dan Izbora

Danas, povodom obeležavanja Svetskog Dana Izbora, u različitim opštinama na Kosovu održani su sastanci sa studentima i forumima mladih. Ključna tema ovih sastanaka bila je: Značaj učešća mladih na izborima. Svetski Dan Izbora se obeležava u mnogim zemljama od 2005 godine, kada su svetski stručnjaci za izbore prisustvovali na Svetskoj Konferenciji sa izbornim zvaničnicima u [...]