Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

CIK objavljuje dosije javnog informisanja o političkim subjektima i izabranim kandidatima na Lokalnim izborima 2021

Priština, 25. februar 2022 – Centralna izborna komisija objavila je dosije javnog informisanja o političkim subjektima i izabranim kandidatima sa Lokalnih izbora 2021. Na osnovu člana 43. Zakona o opštim izborima, CIK, delujući preko Kancelarije za registraciju političkih partija i potvrđivanje, kreira i vodi dosije javnog informisanja koji sadrži: registar donatora svakog političkog subjekta; Izveštaji [...]

Sastanak CIK-a: Plan rada 2022; neostvarivanje isplata osoblja; odlaganje izbornog materijala; objavljivanje izveštaja kampanje lokalnih izbora

Priština, 22. februar 2022 Centralna izborna komisija je održala redovni sastanak kojim je predsedavao predsednik CIK-a, Kreshnik Radoniqi. CIK je na ovom sastanku doneo odluku da usvoji plan rada CIK-a za 2022. godinu, koji obuhvata sve aktivnosti koje će se realizovati tokom ove godine. Aktivnosti predviđene planom rada su u skladu sa orijentacionim principima CIK-a [...]

CIK održava obuku sa finansijskim predstavnicima političkih partija za pripremu godišnjeg finansijskog izveštaja

Priština, 14. februar 2022. – Centralna izborna komisija je preko Kancelarije za registraciju političkih partija i potvrđivanje (KRPPP) održala obuku sa finansijskim predstavnicima političkih partija za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja rashoda. Zakonska je obaveza političkih partija da podnesu godišnji finansijski izveštaj Kancelariji do 1. marta svake godine. Svrha ove obuke je bila sastavljanje godišnjeg izveštaja [...]

Objavljen je izveštaj posmatrača EU o Lokalnim izborima 2021: CIK je obavio pripreme na profesionalan način i uživao visok nivo poverenja (Dokument)

Priština, 3. februar 2022. – Misija Evropske unije za posmatranje izbora objavila je konačni izveštaj nakon posmatranja Lokalnih izbora koji su održani 17. oktobra (prvi krug) i 14. novembra (drugi krug). U saopštenju ove misije se navodi da je "CIK obavio pripreme za izbore na profesionalan način, poštujući sve zakonske rokove i uživao visoko poverenje [...]

CIK je dobio konačni izveštaj posmatrača EU za Lokalne izbore 2021

Priština, 2. februar 2022. – Predsednik CIK-a Kreshnik Radoniqi dočekao je na sastanku šefa Misija EU za posmatranje izbora (EOM) Lukas Mandl, koji je bio u pratnji njegovih saradnika. U ime CIK-a, predsednik Radoniqi je primio konačni izveštaj za „Opštinske izbore: 17. oktobar – 14. novembar“. Ovom prilikom, predsedavajući Radoniqi je izjavio da će CIK [...]

Go to Top