Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

CIK nastavlja posete opštinama, imaju sastanak sa predsednikom Kline, Elezaj

Klina, 30. maj 2024. – Centralna izborna komisija zaključila je drugi dan sastanaka sa predsednicima opština u opštini Klina, gde je delegacija CIK-a, koju su činili članovi Ibrahim Selmonaj, Fazli Stollaj, direktor za izborne operacije, Haki Krasniqi i Izvršni službenik Opštinske izborne komisije, Driton Manaj, dočekana na sastank od predsednika Zenun Elezaj. Tokom ovog sastanka, [...]

CIK nastavlja posete opštinama, imaju sastanak sa predsednikom Kosovo Polja, Berisha

Kosovo Polje, 30. maj 2024. – Delegacija CIK-a, koju čine članovi Alban Krasniqi, Sami Hamiti i direktor SCIK-a, Burim Ahmetaj i Izvršna službenica Opštinske izborne komisije, Hyrije Dumani, održala je naredni sastanak sa predsednikom opštine Kosovo Polje, Burimom Berishom. Međuinstitucionalna saradnja i koordinacija, u okviru zakonskih nadležnosti koje proizilaze iz Zakona br. 08/L-288 o opštim [...]

CIK nastavlja posete opštinama, imaju sastanak sa predsednikom Prištine, Rama

Priština, 30. maj 2024. – Centralna izborna komisija započela je drugi dan sastanaka sa predsednicima opština radi koordinacije i saradnje u sprovođenju Zakona br. 08/L-288 za Opšte izbore u Republici Kosovo, usvojen od strane Skupštine 2023. godine. Delegacija CIK-a, koju su činili predsedavajući Kreshnik Radoniqi i članovi Alban Krasniqi, Sami Hamiti i direktor CIK-a, Burim [...]

CIK nastavlja sa kampanjom za edukaciju i informisanje mladih birača: Vaš glas je vaš izbor!

Maj 2024 – Centralna izborna komisija nastavlja sa informativno-edukativnom kampanjom za mlade koji po prvi put mogu da glasaju u predstojećem izbornom procesu. Tokom poslednjih nekoliko dana, CIK se sastao sa mladima iz opština Uroševac, Srbica, Klina, Dečane, Elez Han i Vitina, kako bi ih informisao o različitim aspektima izbornog procesa u Republici Kosovo. Ko [...]

CIK nastavlja sa informativnom kampanjom za mlade

19. - 20. maj 2024. - Centralna izborna komisija nastavlja sa informativnom kampanjom za mlade birače: "Tvoj glas, tvoj izbor!". Tokom ovih dana, zvaničnici CIK-a su se sastali sa stotinama mladih iz opština Prizren, Kačanik, Vučitrn, Dragaš, Orahovac, Štrpce i Junik, koji su informisani o pravu da budu birani i važnosti glasanja za biranje predstavnika. [...]

CIK deo seminara radne grupa IFES-a za Evropu i Evroaziju za očuvanje izbornog integriteta od dezinformacija

Prag, maj 2024. – Centralna izborna komisija se udružila sa institucijama iz drugih zemalja za upravljanje izborima kako bi razgovarala i razmenila iskustva o izazovima sa kojima se u skorije vreme suočavaju izborna tela. Dezinformacije kao ozbiljan izazov izbornom integritetu i poverenju javnosti u izbore bila je glavna tema sastanka radne grupe za Evropu i [...]

CIK nastavlja sa kampanjom podizanja svesti o pravu glasa i kandidovanja na izborima

14-15. maj 2024. - Centralna izborna komisija nastavlja sa informativno-edukativnom kampanjom za mlade u vezi sa izbornim procesom u Republici Kosovo: Vaš glas je vaš izbor! Ko ima pravo glasa? Ko se takmiči na izborima? Zašto treba da glasate? Šta je glasanje? - samo su neka od pitanja čiji se odgovori saopštavaju mladima koji će [...]

Registracija Političke stranke “ROMANI INICIYATIVA” otvorena je za javno razmatranje

Priština, 16 maj 2024 – “ROMANI INICIYATIVA” je završila prijavu za registraciju, dostavljenu Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri Centralnoj izbornoj komisiji. Odluku o registraciji političke partije doneće Centralna izborna komisija, nakon isteka roka od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može pregledati dokumentaciju o registraciji. Prema Izbornom pravilniku br. 01/2024 [...]

Obaveštenje sa sednice CIK-a: Registracija političke stranke Za Slobodu Pravdu i Opstanak i odluka o uništavanju materijala iz procesa glasanja 21. aprila

Priština, 16. maj 2024. – Centralna izborna komisija je održala svoj 32. sastanak ove godine, kojim je predsedavao predsedavajući CIK-a Kreshnik Radoniqi. Na ovom sastanku CIK je doneo odluku o registraciji političke stranke Za Slobodu Pravdu i Opstanak. Politička inicijativa Za Slobodu Pravdu i Opstanak (SPO), kojom upravlja Gospodin. Nenad Rašić, je 22. Aprila podneo [...]

Hiljade mladih širom Kosova deo kampanje informisanja CIK-a: Tvoj glas je tvoj izbor!

Prištinaë, 13. maj 2024. – Centralna izborna komisija započela je kampanju edukacije i informisanja mladih birača o izbornom procesu u našoj zemlji. Kroz ovaj projekat, koji se završava 31. maja 2024. godine, mladi će se informisati o svom biračkom pravu, izbornom procesu, izbornom sistemu i procedurama, kao i o uticaju koji njihov glas može imati [...]

Go to Top