Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Odluke Kancelarije za Registraciju, Potvrđivanje i Finansijsku Kontrolu Političkih Subjekata

  19/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne predsedniku registrovanog političkog subjekta PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
  19/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne predsednici registrovanog političkog subjekta SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA
  12/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne političkom subjektu GUXO
  12/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne registrovanom političkom subjektu PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  12/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne registrovanom političkom subjektu LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  12/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne političkom subjektu INICIATVIA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  11/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne političkom subjektu LËVIZJA PËR BASHKIM
  11/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne registrovanom političkom subjektu ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT
  11/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne političkom subjektu PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
  10/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne političkom subjektu PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS
  11/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne političkom subjektu YENİLIKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ
  11/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne registrovanom političkom subjektu SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA
  10/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne registrovanom političkom subjektu SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA
  10/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne registrovanom političkom subjektu GRAĐANSKA INICIATIVA ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK
  10/07/2024 - Odluka o izricanju novčane kazne registrovanom političkom subjektu PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS
Go to Top