Shërbimi për votuesit

Shërbimet për Subjektet Politike

Shërbimet për OJQ dhe Medie

Ngjarjet e KQZ-së

 • 18/09/2023

  14:00

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 27-2023

 • 15/09/2023

  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 26-2023

 • 31/08/2023

  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 25-2023

 • 15/08/2023

  13:30

  Mbledhja e KQZ-së Nr. 24-2023

Lexo më shumë

Publikimet e fundit

 • 14/04/2023 – Janë publikuar Qendrat e Votimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar në komunat: Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq dhe në zgjedhjet e parakohshme për kuvendet komunale: Zveçan dhe Leposaviq, të cilat do të mbahen më 23 prill 2023.

 • 09/12/2022 – Në bazë të nenit 17, paragrafi 9, i Rregullores Nr. 01/2022 për Procedurën e Përzgjedhjes dhe Emërimit të Drejtorit të Zyres për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike, KQZ bën njoftimin e kandidatit të suksesshëm, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit.

 • 28/11/2022 – Janë publikuar vendimet e mbledhjes së KQZ-së nr. 36-2022.

Zgjedhjet e fundit

ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2021

Data e zgjedhjeve: 14 Shkurt 2021
Numri i votuesve të regjistruar: 1,794,862
Pjesëmarrja në zgjedhje:  903,379 votues (48.78 %)

Rezultatet preliminare (Raundi i dytë) – Zgjedhjet Lokale 2021

Më shumë

Rezultatet preliminare (Raundi i parë) – Zgjedhjet Lokale 2021

Më shumë

Gjej qendrën tuaj të votimit

Më shumë

Formularët e rezultateve të skanuara

Më shumë

Pyetjet më të Shpeshta

Më shumë

Udhëzues për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

Më shumë

Informimi dhe Edukimi për Zgjedhje

Me shumë

Publikimet e fundit

Periudha e votimit përmes postës, 15 shtator – 15 tetor 2021

15/09/2021 – KQZ njofton se ka filluar periudha e votimit përmes postës, e cila përfundon më 15 tetor. Fletëvotimet dhe të gjitha detajet se si votohet përmes postës janë të publikuara në këtë vegzë: /sherbimet-per-votuesit/votimi-me-poste/

Gjejë dhe ndërro Qendrën e Votimit

Periudha për ndërrimin e qendrës tuaj të votimit: 20 korrik – 7 shtator 2021

Përditësimi i Regjistrit të Partive Politike

14/07/2021 – Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim ka bërë azhurnimin e Regjistrit të Partive Politike.

Lexo më shumë