Sporazumi o Saradnji

Sporazum o Saradnji CIK – KEDS

Sporazum o Saradnji CIK – EU

Sporazum o Saradnji CIK – MONT

Sporazum o Saradnji sa EU u vezi sa posmatranjem Vanrednih Izbora za Skupštinu Kosova 2017

Sporazum o Saradnji CIK-USAID

Sporazum o Saradnji CIK- PK, DT, IPŽP, SVK

Sporazum o Saradnji CIK-ACEEEO

Sporazum o Saradnji CIK – HANDIKOS – Udruženje slepih lica Kosova – Udruženje Kosova za Gluva lica – Udruženje Down Syndrome Kosova