Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Osam članova CIK-a položilo zakletve

Priština, 19. maj 2021 – Predsednica Republike Kosovo, Vjosa Osmani je imenovala nove članove Centralne izborne komisije. Osam članova koji su položili zakletve su: Sami Kurteshi (LVV), Alim Rama (LVV), Arianit Elshani (PDK), Florian Dushi (LDK), Ibrahim Selmonaj (AAK), Gordana Laban Zuvić (SL), Rifat Krasniç (KDTP), Fazli Stollaj (IRDK). Članovi Centralne izborne komisije položili su [...]

Registracija političke partije “ Kosova Adalet Türk Partisi “ otvorena za javnu raspravu

Priština, 17 maj 2021 – “Kosova Adalet Türk Partisi” je ispunila zahtev za registraciju, podnet u Kancelariju za registraciju i potvrđivanje političke partije, pri Centralnoj Izbornoj Komisiji. Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka roka od sedam (7) dana tokom koga javnost može pregledati dokumenta za registraciju. Prema Pravilu CIK-a br. [...]

Registracija političke partije „Bošnjačka Stranka“ otvorena za javnu raspravu

Priština, 7 maj 2021 – “Bošnjačka Stranka” je ispunila zahtev za registraciju, podnet u Kancelariju za registraciju i potvrđivanje političke partije, pri Centralnoj Izbornoj Komisiji. Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka roka od sedam (7) dana tokom koga javnost može pregledati dokumenta za registraciju. Prema Pravilu CIK-a br. 01/2013 o [...]

Go to Top