Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Period za registraciju birača van Kosova (29. mart – 3. april 2024.) za proces glasanja 21. aprila u četiri opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica

Priština, 29. mart 2024. – Centralna izborna komisija obaveštava građane sa pravom glasa da je počeo period za podnošenje zahteva za registraciju kao birač van Kosova, za proces glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine. Tokom ovog perioda, koji se [...]

CIK produžava do 28. marta rok za prijavu za angažovanje privremenog osoblja za proces glasanja koji će se održati 21. aprila

Priština, 25. mart 2024 – Centralna izborna komisija saopštava da je produžen rok za prijavu na neka od pozicija na konkursu za angažovanje privremenog osoblja za proces glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština u četiri opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. Prema novom roku, zainteresovani [...]

Saopštenje sa 18. sastanka

Priština, 22. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoj 18. sastanak ove godine, kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. Na početku sastanka prezentovan je izveštaj u vezi sa pripremama za organizovanje procesa glasanja za ili protiv predsednika opština u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati dana 21. aprila [...]

CIK raspisuje konkurs za angažovanje privremenog osoblja za proces glasanja u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila

Priština, 19. Mart 2024 – Centralna izborna komisija je raspisala konkurs za angažovanje privremenog osoblja za process glasanje za ili protiv razrešenja predsednika opština u četiri opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. Konkurs je raspisan za 25 slobodnih radnih mesta i ostaće otvoren do 23. Marta [...]

Period za promenu Biračkog centra unutar opštine (18. mart – 03. april 2024.) i osporavanje netačnosti u Biračkom spisku (18. mart – 05. april 2024.)

Priština, 18. mart 2024 – Centralna izborna komisija obaveštava građane sa pravom glasa da je počeo period za promenu Biračkog centra unutar opštine za proces glasanja za ili protiv smene predsednika opština u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koje će se održati 21. aprila 2024. godine. Tokom ovog perioda, koji će se [...]

CIK je odobrio listu biračkih centara za glasanje 21. aprila u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica

Priština, 18. mart 2024. – Centralna izborna komisija je na 17. sednici ove godine odobrila listu od 44 Biračkih centara za proces glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024.godine. Prema listi koju je odobrila CIK, a koja sadrži detaljne [...]

Saopštenje sa 17. sednice: CIK usvaja Preliminarni spisak birača za glasanje koje će se održati 21. aprila u 4 opštine i imenovanje članova Opštinskih izbornih komisija

Priština, 18. mart 2024 – Centralna izborna komisija je održala svoj 17. sastanak za ovu godinu, kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. Na početku sastanka predstavljen je izveštaj u vezi sa pripremama za organizovanje procesa glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koje će se održati 21. aprila [...]

Period za promenu Biračkog centra unutar opštine (18. mart – 03. april 2024.) i osporavanje netačnosti u Biračkom spisku (18. mart – 05. april 2024.)

Priština, 18. mart 2024 – Centralna izborna komisija obaveštava građane sa pravom glasa da je počeo period za promenu Biračkog centra unutar opštine za proces glasanja za ili protiv smene predsednika opština u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koje će se održati 21. aprila 2024. godine. Tokom ovog perioda, koji će se [...]

Obaveštenje sa 15. sastanka

Priština, 15. mart 2024. – Centralna izborna komisija održala je 15. sastanak za ovu godinu, kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. Na početku sastanka predstavljen je izveštaj sa priprema za organizaciju procesa glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština u opštinama Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica, koje će se održati 21. aprila 2024. [...]

CIK je objavio finansijske izveštaje političkih partija za 2023. Godinu

Priština, 15. mart 2024. godine – Centralna izborna komisija objavila je danas nerevidirane finansijske izveštaje političkih partija za 2023. godinu. S obzirom na to da ovi izveštaji još nisu revidirani, uz njihovo objavljivanje prilaže se i obrazloženje: “Ovi finansijski izveštaji su nerevidirani i mogu biti podvrgnuti izmenama i ispravkama tokom procesa revizije”. Nakon završetka procesa revizije [...]

Go to Top