Rokovi za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata aktuelnih predsednika opština, lokalnih/međunarodnih NVO-a i medija (1. april – 15. april 2024.)

02/04/2024

Priština, 2. april 2024. – Centralna izborna komisija obaveštava političke subjekte aktuelnih predsednika (Lëvizja Vetëvendosje i Parta Demokratike e Kosoëvs, nevladine organizacije, vladine i međuvladine organizacije, specijalizovane međunarodne organizacije, koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava, medije kao i predstavnike stranih država, da je počeo rok za podnošenje zahteva za akreditaciju za posmatranje procesa glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila, 2024. godine.

Svi detalji za period prijave za akreditaciju su objavljeni na veb stranicu CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za Političke subjekte > Usluge za NVO i medije, ili direktno na linku:

Prijava za akreditaciju posmatrača političkih subjekata:

https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-politicke-subjekte/akreditacija-posmatraca-politicke-subjekte/

Prijava za akreditaciju posmatrača medija:

https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-nvo-e-i-medije/akreditacija-posmatraca-medija/

Prijava za akreditaciju posmatrača NVO, vladinih organizacija, međunarodnih organizacija i predstavnika stranih država na Kosovu:

https://kqz-ks.org/sr/usluge-za-nvo-e-i-medije/akreditacija-posmatraca-nvo-a/

Ovaj proces glasanja mogu posmatrati samo posmatrači akreditovani od strane Centralne izborne komisije.