Glasanje Putem Pošte

Centralna Izborna Komisija omogućava građanima Kosova koji žive u inostranstvu da glasaju putem pošte na opštim i lokalnim izborima.

Registracija za usluge glasanja putem pošte

Ako ste državljanin Republike Kosovo i živite van Kosova, možete se prijaviti kao birač van Kosova slanjem zahteva za registraciju na jedan od sledećih načina:

Elektronske platforme, klikom ovde 

Pošte, prateći dole navedene korake:

29. Marta – 3. Aprila 2024

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za glasanje van Kosova

Obrazac za prijavljivanje za glasanje van Kosova

Korak 2 Priložite prateću dokumentaciju

Da biste se uspešno registrovali, morate priložiti:

  • Kopiju jednog od identifikacionih dokumenata izdatih od strane Republike Kosovo, kao što je lična karta, pasoš ili vozačka dozvola.
  • Vašu fotografiju zajedno sa identifikacionim dokumentom u ruci.
  • U slučaju da je lični dokument izdat od strane Republike Kosovo istekao, morate priložiti i kopiju važećeg identifikacionog dokumenta države u kojoj živite.

Korak 3 Pošaljite prijavu za registraciju

Obrazac prijave zajedno sa pratećom dokumentacijom morate poslati poštom u poštansko sanduče Centralne izborne komisije.

Kompletna prijava mora biti dostavljena do gore navedenog roka.

Da biste proverili da li ste registrovani kao birač van Kosova, morate kliknuti na link ispod.

Proverite svoj status

CIK će vam poslati glasački listić putem e-maila. Ovde možete preuzeti i Glasački listić i Brošure.

Glasački listići i Spisak kandidata

Dostavljanje glasačkih listića za glasanje putem pošte

Nakon što dobijete potvrdu da je vaš zahtev za registraciju odobren, u istom imejlu ćete dobiti Potvrdu o registraciji koju morate odštampati i poslati poštom zajedno sa paketom sa glasačkim listićima u navedenim rokovima. Da biste poslali paket, sledite dole navedene korake:

12. aprila– 20. aprila 2024

Korak 1 Preuzmite glasački listić

Glasački listić i Spisak kandidata

Korak 2 Popunite Glasački listić

U procesu glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opštine u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan, vi treba da glasate kao u nastavku:

a) Na glasačkom listiću za ili protiv razrešenja predsednika opštine, vi treba da izaberete samo jednu opciju.

Napomena: Potrudite se da oznaka bude u okviru kvadratića političkog subjekta kojeg vi birate, kako bi vaš glas bio važeći.

Korak 3 Ubacite u kovertu

a) Ubacite popunjen glasački listić u neobeleženu kovertu i zatvarajte je.

b) Stavite kovertu sa glasačkim listićem i potvrdom o registraciji (koju ste dobili putem e-maila) u drugu kovertu u koju morate napisati adresu CIK-a kao u nastavku:

Centralna Izborna Komisija
Glasanje Putem Pošte
Pošta 6, poštanska kutija 351
10000 Priština.

Koverte primljene u roku od strane birača registrovanih za glasanje putem pošte prvo verifikuje CIK. Nakon što budu verifikovani, prosleđuju se Centru za prebrojavanje i rezultate (CPR). CPR-u se šalju samo neobeležene koverte koje sadrže glasački listić ili glasačke listiće. Na ovaj način, kada se otvore neobeležene koverte, ne mogu se identifikovati birači koji su te listiće poslali, čime se štiti tajnost glasanja lica koja glasaju putem pošte.

Pažnja Šta trebate uzeti u obzir

  1. Paket koji sadrži kovertu sa glasačkim listićem mora biti individualan.
  2. Svako mora da glasa lično i da se ovo pravo, pravo glasa, ne može i ne sme „preneti“ ili „delegirati“ na nekog drugog.
  3. Svaka sklonost manipulaciji ili zloupotrebi biće krivično gonjena.
  4. Preporučuje se da, u okviru svojih mogućnosti, pošaljete vaš paket sa glasačkim listićem iz iste zemlje u kojoj ste prijavili svoje prebivalište tokom faze registracije kao birača u inostranstvu.

Paket sa glasačkim listićem će biti odobren, ako je individualan i poslao ga lice koje se nalazi na biračkom spisku van Kosova i sadrži:

  1. pečat ili poštansku marku države u kojoj birač živi,
  2. koverat tajnosti,
  3. uverenje o registraciji.

Ukoliko jedan od ovih kriterijuma nije ispunjen, koverta sa glasačlim listićem će biti odbijena.

Për ndihmë apo më shumë informata kontaktoni në numrin pa pagesë: +383 (0) 38 213 100.