Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

CIK sa kampanjom za edukaciju i informisanje mladih birača: TVOJ GLAS JE TVOJ IZBOR!

Priština, 30. april 2024. godine – Centralna izborna komisija će započeti kampanju edukacije i informisanja mladih birača o izbornom procesu u našoj zemlji. Ovaj projekat će dobrovoljno podržati Omladinski savet Ambasade Sjedinjenih Američkih Država sa iskusnim predavačima i trenerima u regionalnim centrima. “tvoj glas je tvoj izbor!”, Ovo je prateći slogan ove kampanje koja počinje [...]

Objavljuju se tromesečni troškovi (januar – mart 2024.) političkih subjekata zastupljenih u Skupštini

Priština, 24. april 2024. – U cilju sprovođenja Zakona br. 08/L-122 o finansiranju političkih subjekata, na sajtu Centralne izborne komisije, objavljeni su tromesečni izveštaji o rashodima (januar – mart 2024.) političkih subjekata koji su zastupljeni u Skupštini Republike Kosovo. Prema ovom zakonu, politički subjekti ove izveštaje dostavljaju Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata [...]

Četvrta konferencija – CIK: Iniciativa qytetare për largimin e kryetarëve të komunave Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut ka dështuar

Priština, 21. april 2024 – 19:30 časova – Centralna izborna komisija je održala četvrtu konferenciju o procesu glasanja za ili protiv razrešenja predsednika u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica. Na ovoj konferenciji je saopšteno da je proces glasanja završen i da su u 19:00 časova zatvorena sva 23 biračka centra. Pored toga, [...]

Treća konferencija – CIK: Obaveštenje o toku procesa glasanja u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica

Priština, 21. april 2024. – 15:30 časova – Centralna izborna komisija je održala treću konferenciju o procesu glasanja za ili protiv razrešenja predsednika u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica. Na ovoj konferenciji saopšteno je da su Birački centri otvoreni i da nastavljaju da dočekuju građane sa pravom glasa. Na ovoj konferenciji predstavljeni [...]

Druga konferencija – CIK: Proces glasanja se nastavlja u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica

Priština, 21. april 2024. – 15:30 časova – Centralna izborna komisija  je održala drugu konferenciju o procesu glasanja za ili protiv razrešenja predsednika u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica. Na ovoj konferenciji saopšteno je da su Birački centri otvoreni i da nastavljaju da dočekuju građane sa pravom glasa. Na ovoj konferenciji, predsedavajući [...]

Prva konferencija – CIK: Svi birački centri su otvoreni u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica

Priština, 21 april 2024 – 08:00 časova – Centralna izborna komisija održala je prvu konferenciju o procesu glasanja za ili protiv razrešenja predsednika u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica. Na ovoj konferenciji je saopšteno da su svi birački centri otvoreni. Broj biračkih centara u opštini Leposavić je 8, u Zubinom Potoku 5, [...]

PLAN KONFERENCIJA ZA MEDIJE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE DAN PROCESA GLASANJA

PROCES GLASANJA ZA ILI PROTIV,  РАZREŠENJA PREDSEDNIKA OPŠTINA U OPŠTINAMA: LEPOSAVIĆ, ZUBIN POTOK, ZVEČAN I SEVERNA MITROVICA 21. APRIL 2024  PLAN KONFERENCIJA ZA MEDIJE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE DAN PROCESA GLASANJA 08:00 Prva konferencija OTVARANJE BIRAČKIH CENTARA 11:30 Druga konferencija IZLAZNOST NA GLASANJE DO 11:00 ČASOVA I TOK PROCESA GLASANJA 15:30 Treća konferencija IZLAZNOST NA GLASANJE [...]

Predsedavajući Radoniqi razgovara o procesu glasanja sa upravnicima različitih institucija

Priština, 19. april 2024 – Predsedavajući Centralne izborne komisije, Kreshnik Radoniqi, primio je danas novog ambasadora Velike Britanije na Kosovu, Jonathan Hargreaves. Na ovom sastanku, predsedavajući Radoniqi je informisao ambasadora Hargreavesa o pripremama u cilju organizacije procesa glasanja za ili protiv smenjivanja sa funkcije predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica. Takođe, Radoniqi [...]

Predsedavajući Radoniqi razgovara o procesu glasanja sa upravnicima različitih institucija

Priština, 19. april 2024 – Predsedavajući Centralne izborne komisije, Kreshnik Radoniqi, bio je danas domaćin sastanka sa liderima i predstavnicima različitih institucija Republike Kosovo u cilju koordinacije zadataka za proces glasanja za ili protiv smene predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica. Na ovom sastanku, kojem su prisustvovali Nacionalni koordinator za izbore iz [...]

Go to Top