Interna Regulativa CIK-a

Uredba Br. 01/2017 – Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mesta u SCIK-a

Uredba Br. 02/2017 – Opisu Radnih Zadataka i Klasifikacije Radnih Mesta u SCIK-a

Uredba Br. 03/2017 – Procedurama Regrutacije, Imenovanja i Probnog Rada Službenika SCIK-a

Uredba Br. 04/2017 – Unapređenju u Karijeri i Raspoređivanju Službenika u SCIK-a

Uredba Br. 05/2017 – Kodeks Ponaganja za Osoblje SCIK-a