Njoftim nga mbledhja e 23-të e KQZ-së

09/04/2024

Saopštenje sa 23. sednice CIK

Priština, 9 aprila 2024 – Centralna izborna komisija održala je 23. sednicu za ovu godinu kojom je predsedavao predsedavajući, Kreshnik Radoniqi.

Na početku sednice, članovi CIK-a su obavešteni da su 7. i 8. aprila opštinske izborne komisije za opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica primile ostavke četiri predstavnika političkog subjekta Lista Srpska i ostavku predstavnika političkog subjekta GI SPO iz opštine Severna Mitrovica, koje je CIK prethodno imenovao za proces glasanja za ili protiv razrešenja predsednika sa njihovih funkcija u ovim opštinama. Nakon prihvatanja ovih ostavki, CIK je ova dva politička subjekta uputio zahtev za smenu članova koji su podneli ostavke u Opštinskim izbornim komisijama.

Në vazhdim të mbledhjes, KQZ mori vendim për akreditimin e grupit të parë prej 18 vëzhguesve, të cilët do të mund të përcjellin nga afër procesin e votimit më 21 prill dhe procedurat tjera deri në certifikimin e rezultatit përfundimtar. Sipas vendimit të KQZ-së, organizatat vëzhguesve të akredituara janë si në vijim:

Naziv posmatračke organizacije Datum prijavljivanja Broj posmatrača Kategorija
RADIOTELEVIZIONI DUKAGJINI – RTVD 02.04.2024 8 Lokalni medij
TELEGRAFI 08.04.2024 3 Lokalni medij
ARBRESH.INFO 08.04.2024 3 Lokalni medij
AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA  U REPUBLICI KOSOVO 08.04.2024 4 Diplomatsko predstavništvo na Kosovu

Rok za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata aktuelnih predsednika, lokalnih/međunarodnih nevladinih organizacija i medija ističe 15. aprila 2024. godine. Svi detalji za period prijave za akreditaciju objavljeni su na veb stranici CIK-a www.kqz-ks.org (Usluge CIK-a > Usluge za političke subjekte > Usluge za NVO i Medije.

Centralna izborna komisija je potvrdila birački spisak za proces glasanja za ili protiv razrešenja gradonačelnika u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine. 46.556 birača ili 1.461 birač više u odnosu na izbore održane 23. aprila 2023. godine.

Prema podacima, broj novih birača koji će glasati prvi put je: 1.826 birača, od kojih:

  • – 293 mladih birača koji su nakon vanrednih izbora održanih 23. aprila 2023. godine navršili osamnaest godina (18); i
  • – 1.533 birača koji nisu bili na biračkom spisku na vanrednim izborima održanim 23. aprila 2023. godine, a koji se mogu smatrati biračima koji su prvi put upisani u Centralni registar ili biračima koji su promenili opštinu nakon tih izbora.

Prema izveštaju biračkog spiska, broj birača koji su odstranjeni ​​kao mrtvi, koji su promenili opštinu ili se odrekli državljanstva Republike Kosovo nakon vanrednih izbora održanih 23. aprila 2023. godine je 365.

SPISAK BIRAČA POTVRĐENIH ZA POSTUPAK GLASANJA 21. APRILA 2024. ZA ILI PROTIV RAZREŠENJA PREDSEDNIKA U OPŠTINAMA LEPOSAVIĆ, ZUBIN POTOK, ZVEČAN I SEVERNA MITROVICA
Opština Broj birača po opštinama Broj Biračkih centara Broj Biračkih mesta
LEPOSAVIĆ 13,674 18 25
ZUBIN POTOK 6,877 12 14
ZVEČAN 7,209 6 11
SEVERNA MITROVICA 18,796 7 23
Ukupno: 46,556 43 73

U periodu za promenu Biračkog centra u okviru opštine (18.03.-03.04.2024. godine) podneto je 12 zahteva i isti su usvojeni.

U međuvremenu, tokom perioda podnošenja zahteva za registraciju kao birač van Kosova (29. mart – 5. april 2024.), CIK je primio 2 zahteva i oni su odobreni. Dva uspešna upisana birača su uklonjena sa biračkog spiska na Kosovu i isti će moći da glasaju tokom perioda za glasanje poštom koji počinje 10. aprila i završava se 20. aprila 2024. godine.

U nastavku sednice, CIK je odobrio proceduru za korištenje kamera na biračkim mestima, proces planiran tokom izrade podzakonskih akata od strane CIK-a, tačnije Izbornim pravilnikom br. 11/2024 za biračke odobore i br. 12/2024 za glasanje, prebrojavanje i upravljanje biračkim mestom. Ovaj i drugi izborni pravilnik nije sačinjen samo za proces glasanja koje će se održati 21. aprila, već će se odnositi i na buduće izborne procese, a postavljanje kamera na biračka mesta se vrši kako bi se garantovala bezbednost izbornog materijala i čuvanje integriteta procesa glasanja i prebrojavanja na biračkom mestu.

Prema proceduri koju je odobrila CIK, postavljanje kamera na biračka mesta biće obavljeno uz potpunu tajnost glasanja, jer će one biti postavljene na drugom kraju glasačke kabine, a čuvanje snimaka biti privremeno, do uništavanja izbornog materijala.

Tokom procesa glasanja, na dan izbora, kamere neće biti praćene i pristup snimcima može biti omogućen samo odlukom CIK-a, IPŽP-a, Tužilaštva ili Suda, a ne u drugim okolnostima.