Izbori za Skupštine Opština

Statistički podaci

Statistički podaci po opštinama

Statistički podaci po biračkim mestima

Opšta statistika uslovnih glasova

Statistika uslovnih glasova po opštinama

Opšta statistika glasova putem pošte

Statistika glasova putem pošte po opštinama

Rezultati

Rezultati subjekata i dodela mandata

Izabrani kandidati po subjektima

Rezultati svih kandidata

Rezultati subjekata po biračkim mestima

Rezultati kandidata po biračkim mestima

Rezultati uslovnih glasova

zultati uslovnih glasova subjekata i kandidata po opštinama

Rezultati glasova putem pošte

Rezultati glasova pristiglih putem pošte subjekata i kandidata po opštinama

STATISTIKA

Statistika po opštinama

Statistika po biračkim mestim

Opšta statistika za uslovne glasove

Statistika uslovnih glasova po opštinama

Opšta statistika za glasove putem pošte

Statistika glasova putem pošte po opštinama

REZULTATI

Rezultati subjekata po opštinama

Izabrani kandidati po opštinama

Rezultati kandidata po subjektima u redosledu po broju glasova

Rezultati po subjektima po biračkim mestim

Rezultati svih kandidata po opštinama

Rezultati uslovnih glasova političkih subjekata

Rezultati uslovnih glasova kandidata

Rezultati glasova putem pošte političkih subjekata

Rezultati glasova putem pošte kandidata

Izveštaj kandidata koji su dobili mandate nakon pon.prebrojavanja odlukom IPŽP-a

STATISTIKA

Opšta statistika

Statistika po opštinama

Statistika po biračkim mestim

REZULTATI

Rezultati subjekata po opštinama

Rezultati kandidata po subjektima u redosledu po broju glasova

Rezultati po subjektima po biračkim mesti

Rezultati svih kandidata po opštinama

Rezultati svih kandidata po biračkim mestima

Rezultati uslovnih glasova i putem pošte političkih subjekata

Biračkim mestima isključene iz rezultata