Obaveze političke partije

Sve uspešno registrovane političke partije u CIK-u moraju poštovati zakonske obaveze u utvrđenim rokovima. Pravne obaveze uključuju:

1. Godišnji obrazac za ažuriranje političke partije

Ovaj obrazac uključuje podatke za najviši izvršni organ političke partije. Registrovana politička partija kontinuirano popunjava i dostavlja izmenjene podatke Kancelariji, na elektronskoj platformi ili u potpisanoj fizičkoj formi, uz navođenje godišnjih izmenjenih podataka, u roku od pet (5) dana od momenta promene Prilog – V.

Obrazac za godišnje ažuriranje političke partije

2. Godišnji Finansijski izvešztaj političkog subjekta

Ovaj izveštaj treba da sadrži bilans stanja koji prikazuje imovinu, obaveze i capital partije, uključujući sve svoje filijale u periodu koji je uključen u izveštaj. Ovaj izveštaj treba da sadrži detalje svih transakcija u izveštenom periodu. Za više informacija pogledajte Zakone o finansiranju političkih subjekata Br. 03/L-174, Br. 04/L-058, i Br. 04/L-212.

Godišnji finansijski izveštaj političkog subjekta

Zadnji rok za podnošenje: 1 mart svake godine

Napomena: Političke partije  moraju da naprave I čuvaju jednu kopiju izveštaja dostavljenom CIK-u.

3. Godišnji finansijski izveštaj političkog subjekta (skraćeni oblik)

Skraćeni oblik izveštaja uključuje generalizovane podatke o transakciji političkog subjekta u izveštajnom periodu. Nakon podnošenja CIK-u, ovaj izveštaj se takođe mora objaviti na web stranicama političkih subjekata.

Godišnji finansijski izveštaj političkog subjekta (skraćeni oblik)

Zadnji rok za podnošenje: 1 mart svake godine

Napomena: Političke partije moraju da naprave I čuvaju jednu kopiju izveštaja dostavljenom CIK-u.

4. Obrazac za nastavak registracije političke partije

Ovaj obrazac pokazuje da je politička stranka zainteresovana za nastavak registracije u narednoj godini.

Obrazac za nastavak registracije političke partije

Zadnji rok za podnošenje: 31 mart svake godine

5. Obrazac za obaveštenje o izmenama političke partije

Ovaj obrazac uključuje svaku promenu u političkoj partiji, kao što je kontakt osoba ili finansijsko lice ili promene u predsedništvu. Registrovana politička partija obaveštava Kancelariju u roku od pet (5) radnih dana od održavanja konvencije/skupštine: prilog – VI.

Obrazac za obaveštenje o izmenama političke partije

Zadnji rok za podnošenje: 5 dana nakon promena

6. Finansijski izveštaj političkog subjekta (skraćena forma)

Skraćena forma izveštaja uključuje opšte podatke o transakcijama političkog subjekta u izveštajnom periodu. Nakon podnošenja CIK-u, ovaj izveštaj se takođe mora objaviti na web stranicama političkih subjekata.

Finansijski izveštaj kampanje Političkog subjekta

Obrazc kratakog pregleda objavljivanja izborne kampanje

Svaki politički subjekat potvrđen da učestvuje na izborima podnosi Finansijski izveštaj o kampanji političkog subjekta, uključujući sve troškove i njegove sastavne delove. Ovaj izveštaj treba da uključuje prihode Političkog subjekta za period izveštavanja, uključujući datum svih doprinosa, sve troškove, uključujući troškove kampanje, bilans stanja koji predstavlja obaveze i usklađivanja subjekta od prvog do poslednjeg dana perioda izveštavanja. Za više informacija pogledajte Zakon o opštim izborima br. 03 / L-073 Izborno pravilo 12/2013 Troškovi kampanje i finansijsko izjavljivanje kao i zakoni o finansiranju političkih subjekata br. 03 / L-174, br. 04 / L-058 i br. 04 / l-212.

Datum izveštavanja mora biti popunjen za period u kojem subjekat izveštava za odgovarajuće izbore.

Zadnji rok za dostzavljanje: Četrdeset i pet (45) kalendarskih dana nakon dana izbora.

Napomena: Potvrđeni politički subjekat treba da napavi i zadrži jednu kopiju izveštaja dostavljenog u CIK.

Sva ova dokumenta moraju se dostaviti Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri CIK-u.