Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Istekao je rok za prijavu za učešće na izborima za gradonačelnika Severne Mitrovice

Priština, 30. oktobar 2020. – Centralna izborna komisija saopštava da je istekao rok za prijavu za potvrđivanje političkih subjekata koji žele da učestvuju na vanrednim izborima za gradonačelnika Severne Mitrovice, koji će se održati 29. novembra 2020. godine. Tokom perioda za prijavu (21. - 30. oktobra) prijavili su se sledeći 4 politički subjekti: POLITIČKI SUBJEKAT [...]

Predsednica CIK-a primila je danas na sastanku v. d. Generalnog direktora Policije Kosova

Priština, 30 oktobar 2020 – Predsednica Centralne izborne komisije Valdete Daka primila je na sastanku v. d. Generalnog direktora Policije Kosova, Samedin Mehmeti. Sastanak je održan u okviru priprema za vanredne izbore za gradonačelnike opština Podujevo i Severna Mitrovica, kao i koordinacije aktivnosti sa drugim institucijama Republike Kosovo. U ime CIK-a, predsednica Daka izrazila je [...]

Počeo je period prijave/registracije za Glasanje putem pošte 30. oktobar – 7. novembar 2020

Centralna izborna komisija Republike Kosovo vrši pripreme za organizovanje vanrednih izbora za  gradonačelnike opština Podujevo i e Severna Mitrovica,  koji će se održati 29. novembra 2020. Svi građani opština Podujevo i Severna Mitrovica sa pravom glasa koji žive van Kosova mogu se prijaviti za registraciju za glasanje putem pošte. Sve detaljne informacije o načinu prijavljivanja [...]

Počeo je period za promenu biračkih centara 30. oktobar – 14. novembar 2020

Centralna izborna komisija obaveštava sve građane opština Podujevo i Severna Mitrovica da je počeo period kada može da se izvrši promena Biračkog centra. KAKO DA ZNATE KOJI JE VAŠ BIRAČKI CENTAR?  Svi građani sa pravom glasa mogu saznati tačnu adresu svog biračkog mesta putem linka:  https://localhost/kqz/sherbimet-per-votuesit/lista-votuese/   KAKO DA PROMENTITE BIRAČKI CENTAR? Centralna izborna komisija [...]

Period za prijavu političkih subjekata za učešće na vanrednim izborima za Predsednika Opštine Severna Mitrovica

Priština, 27 oktobar 2020 –Centralna izborna komisija obaveštava da je počeo period prijave za potvrđivanje političkih subjekata (političke stranke; građanske inicijative; koalicije i nezavisni kandidati) koji žele da učestvuju na Vanrednim izborima za predsednika opštine u Severnoj Mitrovici. Ovaj rok ističe 30. oktobra u 18:00 časova. Sve detaljne informacije za ovaj period objavljene su na [...]

Saopštenje sa sastanka CIK-a

  Priština, 24. oktobar 2020. –Centralna izborna komisija održala je naredni sastanak kojim je predsedavala predsednica Valdete Daka. Na ovom sastanku, predsednica CIK-a obavestila je članove da je pripremljen dopis koji će biti poslat Ministarstvu zdravlja i Nacionalnom institutu za javno zdravlje Kosova kako bi dobili potrebna uputstva i preporuke za organizovanje vanrednih izbora za [...]

CIK započinje pripreme za organizovanje vanrednih izbora za predsednika opštine u Podujevu i Severnoj Mitrovici

Priština, 21 oktobar 2020 –Centralna izborna komisija održala je svoj naredni sastanak kojim je predsedavala predsednica Valdete Daka. Na ovom sastanku, CIK je doneo odluku o utvrđivanju rokova aktivnosti za organizovanje vanrednih izbora za predsednika Opštine Severne Mitrovice. Nakon ove odluke, CIK je usvojio operativni plan za organizaciju izbora u opštini Severna Mitrovica, dok su [...]

CIK održava orijentacioni program sa Policijom Kosova za izbore koji će se održati 29. novembra

Priština, 10. novembar 2020. - Centralna izborna komisija održala je orijentacioni program sa Policijom Kosova za izbore koji će se održati 29. novembra. Pored CIK-a i Kosovske policije, ovom sastanku su prisustvovali i predstavnici drugih institucija, kao što su: Državno tužilaštvo; Izborni panel za žalbe i predstavke; Sudsko veće Kosova i Nezavisna komisija za medije. [...]

Registracija političke partije „Yenilikçi Türk Hareket Partisi“ otvorena za javnu raspravu

Priština, 05. oktobra 2020 – “Yenilikçi Türk Hareket Partisi” je ispunila zahtev za registraciju, podnet u Kancelariju za registraciju i potvrđivanje političke partije, pri Centralnoj Izbornoj Komisiji. Odluku o registraciji političke inicijative donosi Centralna Izborna Komisija nakon isteka roka od sedam (7) dana tokom koga javnost može pregledati dokumenta za registraciju. Prema Pravilu CIK-a br. [...]

Go to Top