Tromesečne Finansijske Izveštaje

Br Skraćenica Ime Političkog Subjekta Januar-Mart 2023
1 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosovës Preuzmi
2 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi
4 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Preuzmi
5 KV Koalicioni Vakat Preuzmi
6 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
7 LVV Levizja Vetevendosje Preuzmi
8 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi
9 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Preuzmi
10 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
11 SDU Social Demokratska Unija Preuzmi
12 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Preuzmi
13 LPRK Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës Preuzmi
14 RI Romani Iniciyativa Preuzmi
15 GISPO Gradjanska Inicijativa za Slobodu Pravdu i Opstanak Preuzmi
Br Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj
1 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosovës Preuzmi
2 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Preuzmi
3 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi
4 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Preuzmi
5 KV Koalicioni Vakat Preuzmi
6 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
7 LVV Levizja Vetevendosje Preuzmi
8 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi
9 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Preuzmi
10 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
11 SDU Social Demokratska Unija Preuzmi
12 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Preuzmi
13 LPRK Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës Preuzmi
14 RI Romani Iniciyativa Preuzmi