Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

CIK učestvuje na radionici ad-hoc komisije za izbornu reformu, razgovara se o preporukama posmatrača EU

Priština, 26. oktobar 2022. – Centralna izborna komisija postala je aktivan deo procesa izborne reforme, koji vodi Skupština Kosova, preko ad-hoc komisije. U utorak, predsedavajući CIK-a, Kreshnik Radoniqi i članovi Alim Rama, Arianit Elshani, Sami Hamiti, Gordana Laban, Glavni izvršni službenik CIK-a Burim Ahmetaj i drugi zvaničnici institucije, učestvovali su na radionici na kojoj su [...]

CIK raspisuje konkurs za poziciju: Direktor Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata

Priština, 21. oktobra 2022. – Nakon stupanja na snagu zakona br. 08/L-122 o izmeni i dopuni zakona br. 03/L-174 za finansiranje političkih subjekata, izmenjen i dopunjen zakonom br. 04/L-058 i zakonom br. 04/L-122 kao i zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen zakonom br. 03/L-256, CIK raspisuje konkurs za poziciju: [...]

Sednica CIK-a: Suspendovanje političke partije USB; usvajanje Uredbe o postupku izbora direktora Kancelarije

Priština, 19. oktobra 2022. – Centralna izborna komisija održala je redovnu sednicu kojom je predsedavao Predsedavajući CIK-a, Kreshnik Radoniqi, gde su donete nekoliko odluke. CIK je razmotrio preporuku Kancelarije za registraciju političkih partija i potvrđivanje za suspenziju političke partije Ujedinjena Stranka Bošnjaka (USB), koja do sada nije održala izbornu skupštinu. Političke partije, prema Izbornom pravilu [...]

Go to Top