Administrativna Uputstva

Administrativno Uputstvo Br. 02/2022 – o Upravljanju nefinansijskom imovinom Centralne Izborne Komisije

Administrativno Uputstvo Br. 03/2021 – për miratimin e Udhezimit Administrativ nr 03/2021 per Staf Teknik per Qendrat e Votimit

Administrativno Uputstvo Br. 204/2021 – Za Opstinske lzborne Komisije i Biracke Odbore o identifikaciji biraca na Birackom mestu za Prevremene izbore za Skupstinu Kosova 2021

Administrativno Uputstvo Br. 04/2020 – Monitorisanju izbornog procesa na dan izbora za vanredne izbore za Gradonacelnika u opstinama Podujevo i Severna Mitrovica koji ce se odrzati 29. Novembra i za drugi krug

Administrativno Uputstvo Br. 03/2020 – Zastitnim merama o sprecavanju zarazenja virusom covid-19 za birace i za izborno osoblje na dan izbora

Administrativno Uputstvo Br. 02/2020 – Objavljivanju i azuriranju dokumenata i informacija na veb stranici CIK-a

Administrativno Uputstvo Br. 01/2020 – Identifikaciju, potvrdivanje i glasanje osoba koje su zbog pozitivnog testa na virus COVID-19 u kucnom karantinu i osoba kojima je odredena mera samoizolacije

Za Opstinsku izbornu komisiju i Biracke odbore o identifikaciji biraca oa birackom mestu za vanredne izbore za gradonacelnike opstina Podujevo i Severna Mitrovica 2020

Administrativno Uputstvo Br. 01/2010 – Određivanje Troškova Reprezentacije za članove CIK-a

Administrativno Uputstvo Br. 01/2014 – Objavljivanje na zvaničnoj Web-stranici

Administrativno Uputstvo Br. 01/2015 – Korišćenje Telefonije u CIK-u

Administrativno Uputstvo Br. 02/2015 – Arhiva i Arhivski predmeti u CIK-u

Administrativno Uputstvo Br. 03/2015 – Funkcionisanje, Komunikacija i Izveštavanje unutar Sekretarijata CIK-a

Administrativno Uputstvo Br. 04/2015 – Način korišćenja Službenih Vozila CIK-a i njihovo održavanje

Administrativno Uputstvo Br. 01/2017 – Procedure za Zamenu Članova Skupštine Opštine

Administrativno Uputstvo Br. 01/2018 – Odmorima osoblja SCIK-a

Administrativno Uputstvo Br. 02/2018 – Procedurama resavanja sporova i prituzbi u SCIK-a