Akreditacija posmatrača NVO-a

Lokalne i međunarodne organizacije, kao i razne međunarodne misije koje su zainteresovane za posmatranje izbora, mogu se prijaviti za akreditaciju posmatrača. Njihovi posmatrači mogu posmatrati ceo izborni proces ili samo dan izbora, u zavisnosti od toga za koje se prijavljuju.

Posmatrači lokalnih nevladinih organizacija, vladinih organizacija, međunarodnih organizacija, stranih predstavnika na Kosovu, počinje 1. aprila i završava se 15. aprila 2024. godine.

Napomena: Pojedinci ne mogu posmatrati izbore. Da biste posmatrali izbore, morate se pridružiti timovima posmatrača političkih partija ili nevladinih organizacija. To možete uraditi direktnim kontaktiranjem političkog subjekta ili nevladine organizacije u okviru kojeg ćete posmatrati izbore.

Proces prijavljivanja za akreditaciju posmatranja lokalnih NVO-a

Lokalne nevladine organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava mogu posmatrati izbore. Da bi se prijavili za akreditaciju posmatrača, lokalne NVO treba da slede sledeće korake:

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za akreditaciju posmatrača

Obrazac za akreditaciju posmatrača

Korak 2 Preuzmite i popunite listu posmatrača

U šablonu popisa posmatrača unesite podatke svih osoba koje će posmatrati izbore u ime vaše NVO. Lista posmatrača mora biti popunjena elektronskim putem, a zatim štampana i potpisana od strane ovlašćenog lica NVO-a. Pored potpisane liste, NVO bi trebalo da donesu istu listu u Excel formatu i na CD.

Lista posmatrača

Korak 3 Priložiti kopiju sertifikata o registraciji i statuta NVO-a

Aplikaciji za akreditaciju posmatrača treba priložiti kopiju sertifikata o registraciji NVO-a, kao i kopiju statuta koji mora biti pečatiran.

Korak 4 Podnesite prijavu za akreditaciju posmatrača u CIK

Dokumenti navedeni u gore navedenim koracima moraju biti dostavljeni u Kancelariju za Registraciju Političkih Partija u CIK.

Proces prijave za akreditaciju posmatrača NVO i međunarodnih misij

Nevladine organizacije i međunarodne misije za interesovane za posmatranje izbora mogu to učiniti prijavom akreditacije posmatrača u sledećim koracima:

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za akreditaciju posmatrača

Obrazac za akreditaciju posmatrača

Korak 2 Preuzmite i popunite listu posmatrač

U šablonu popisa posmatrača unesite podatke svih osoba koje će posmatrati izbore u ime NVO-a ili međunarodne misije. Lista posmatrača mora biti popunjena elektronskim putem, a zatim štampana i potpisana od strane ovlašćenog lica NVO-a.

Pored potpisane liste, nevladine organizacije i međunarodne misije bi trebale na CD-u da donesu istu listu u Excel format i na CD.

Lista posmatrača

Korak 3 Podnesite prijavu za akreditaciju posmatrača u CIK

Dokumenti navedeni u gore navedenim koracima moraju biti dostavljeni u Kancelariju za Registraciju Političkih Partija u CIK.

  • Ako vaša aplikacija ispunjava sve uslove, CIK će nastaviti sa pripremama bedževa za vase posmatrače.
  • Ako vaša prijava ne ispunjava sve uslove, CIK će vas obavestiti da niste akreditovani za posmatranje izbora.

Napomena: Prijave  primljene putem e-maila  se ne razmatraju, osim u slučaju prijavljivanja van Republike Kosova.