Vesti

 • 22/04/2023

  Priština, 22. april 2023. godine – Centralna izborna komisija obaveštava sve građane sa pravom glasa u četiri opštine Republike Kosovo: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, da su ovo tačne lokacije 19 biračkih centara za izbore koji će se održati 23. aprila. Takođe, CIK nudi mogućnost svim biračima da putem online mehanizma za pretragu [...]

 • 22/04/2023

  Priština, 22. april 2023. godine – Centralna izborna komisija obaveštava sve građane sa pravom glasa u četiri opštine Republike Kosovo: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, da svoj birački centar na izborima koji će se održati 23. aprila možete pronaći putem pretražnog mehanizma CIK-a. Procedura je jednostavna, unošenjem ličnog broja u pretražni mehanizam koji [...]

 • 22/04/2023

  Priština, 22. april 2023. godine – U nedelju će se održati vanredni izbori za gradonačelnike četiri opštine: Severne Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka, kao i prevremeni izbori za dve skupštine opštine: Zvečan i Leposavić.  Za učešće na izborima za gradonačelnike CIK je potvrdio 11 kandidata, dok je za izbore za dve skupštine opštine potvrđeno [...]

 • 20/04/2023

  Priština, 19. april 2023. – Centralna izborna komisija je danas održala redovni sastanak, u okviru priprema za organizovanje vanrednih izbora za gradonačelnike opština: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan i prevremenih izbora za Skupštine opština: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila 2023. godine. CIK je na početku sednice doneo odluku o akreditaciji [...]

 • 17/04/2023

  Priština, 17. april 2023. - Centralna izborna komisija obaveštava političke subjekte, NVO, vladine i međuvladine organizacije, specijalizovane međunarodne organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava, medije, kao i predstavnike stranih država, da u toku je rok za podnošenje zahteva za akreditaciju za posmatranje vanrednih izbora za gradonačelnike opština: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić [...]

 • 16/04/2023

  Priština, 16. april 2023. – Centralna izborna komisija obaveštava sve građane sa pravom glasa u četiri opštine Republike Kosovo: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, da vaš birački centar na izborima 23. aprila možete pronaći preko pretraživaća CIK-a. Procedura za ovu svrhu je jednostavna, unošenjem ličnog broja u pretraživaču koji se nalazi na veb [...]

 • 15/04/2023

  Priština, 15. april 2023. – Danas, Centralna izborna komisija objavila je spisak biračkih centara i njihove lokacije za vanredne izbore za gradonačelnike u četiri opštine Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, kao i za prevremene izbore za dve skupštine opština Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila 2023.godine. U okviru priprema za organizaciju [...]

 • 14/04/2023

  Priština, 14. april 2023. – Centralna izborna komisija održala je redovnu sednicu na kojoj je doneto više odluka u okviru priprema za organizovanje vanrednih izbora za gradonačelnike četiri opštine: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok i prevremenih izbora za skupštine dve opštine: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila 2023. godine. U okviru [...]

 • 14/04/2023

  Priština, 14. april 2023. godine – Centralna izborna komisija objavila je danas nerevidirane finansijske izveštaje političkih partija za 2022. godinu. S obzirom na to da ovi izveštaji još nisu revidirani, uz njihovo objavljivanje prilaže se i obrazloženje: „Ovi finansijski izveštaji su nerevidirani i mogu biti podvrgnuti izmenama i ispravkama tokom procesa revizije“. Nakon završetka procesa revizije [...]

 • 06/04/2023

  Priština, 6.Aapril 2023. godine – Centralna izborna komisija je održala naredni sastanak u okviru priprema za organizovanje vanrednih izbora za predsednike četiri opštine: Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, kao i prevremenih izbora za dve skupštine opštine: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23. aprila. CIK je na ovom sastanku doneo nekoliko odluka [...]