Vesti

 • 11/06/2024

  Talin (Estoniija), 11. jun 2024. – Centralna izborna komisija učestvovala je u posmatranju izbora za Evropski parlament u Estoniji. Tim CIK-a, koji su činili član CIK-a Sami Kurteshi i službenik za bazu podataka i izborne aplikacije, Premtim Rrustemi, bili su deo međunarodnog programa za posmatrače, koji su učestvovali u posmatranju izbora za Evropski parlament u [...]

 • 11/06/2024

  11. jun 2024. – Centralna izborna komisija saopštava da je raspisala konkurs za 4 radna mesta koji će biti otvoren do 10.07.2024. godine. Konkurs se raspisuje za ova 4 radna mesta: Stručnjaci za finansijsku kontrolu (2); Stručnjak baze podataka (1); Viši kadrovski službenik (1). Svi detalji o ovim konkursima objavljeni su na linkovima ispod: Stručnjak [...]

 • 10/06/2024

  Mališevo i Suva Reka, 10. jun 2024. – Centralna izborna komisija nastavila je peti dan sastanaka sa predsednicima opština radi koordinacije i saradnje u vezi sa sprovođenjem Zakona br. 08/L-288 za Opšte izbore u Republici Kosovo, usvojen od strane Skupštine 2023. godine. Delegacija CIK-a, koju čine članovi Alban Krasniqi, Arianit Elshani, direktor za izborne operacije, [...]

 • 10/06/2024

  10.jun 2024. – U okviru informativne kampanje „Tvoj glas je tvoj izbor“, Centralna izborna komisija će u junu nastaviti sa brojnim sastancima i aktivnostima sa građanima različitih zajednica Republike Kosovo. CIK će se od 11. do 14. juna sastati sa mladima iz nevećinskih zajednica, koji će biti upoznati sa svojim ustavnim pravom da biraju i [...]

 • 07/06/2024

  Đakovica i Junik, 7 jun 2024 – Centralna izborna komisija je održala naredne sastanke sa predsednicima opština radi koordinacije i saradnje u sprovođenju Zakona br. 08/L-288 za Opšte izbore u Republici Kosovo, usvojen od strane Skupštine 2023. godine. Delegacija CIK-a, koju čine predsedavajući Kreshnik Radoniqi i članovi Sami Hamiti, Ibrahim Selmonaj, Gordana Laban, direktor Sekretarijata [...]

 • 05/06/2024

  Peć, Istok i Dečani, 5 jun 2024 – Četvrtog dana poseta radi koordinacije i saradnje na sprovođenju Zakona o opštim izborima, CIK je boravio u nekoliko opština Republike Kosovo. Delegacija CIK-a, koju čine predsednik Kreshnik Radoniqi i članovi Sami Hamiti, Ibrahim Selmonaj, Gordana Laban, Fazli Stollaj, direktor za izborne operacije, Haki Krasniqi i izvršni službenici [...]

 • 04/06/2024

  Srbica i Glogovac, 4. jun 2024. – Centralna izborna komisija je održala naredne sastanke sa predsednicima opština radi koordinacije i saradnje u sprovođenju Zakona br. 08/L-288 za Opšte izbore u Republici Kosovo, usvojen od strane Skupštine 2023. godine. Delegacija CIK-a, koju čine članovi Ilir Gashi, Ibrahim Selmonaj, direktor CIK-a Burim Ahmetaj i Izvršni službenici Opštinskih [...]

 • 03/06/2024

  Priština, 03. jun 2024. – Centralna izborna komisija saopštava da je objavila obaveštenje o ugovoru za izbor ekonomskog operatera za nabavku kamera i prateće opreme za snimanje svih aktivnosti tokom procesa glasanja i prebrojavanja na dan izbora na biračkim mestima u Republici Kosovo. Rok za podnošenje ponuda ističe 11. jula 2024. Svi detalji za ovu [...]

 • 30/05/2024

  Klina, 30. maj 2024. – Centralna izborna komisija zaključila je drugi dan sastanaka sa predsednicima opština u opštini Klina, gde je delegacija CIK-a, koju su činili članovi Ibrahim Selmonaj, Fazli Stollaj, direktor za izborne operacije, Haki Krasniqi i Izvršni službenik Opštinske izborne komisije, Driton Manaj, dočekana na sastank od predsednika Zenun Elezaj. Tokom ovog sastanka, [...]

 • 30/05/2024

  Kosovo Polje, 30. maj 2024. – Delegacija CIK-a, koju čine članovi Alban Krasniqi, Sami Hamiti i direktor SCIK-a, Burim Ahmetaj i Izvršna službenica Opštinske izborne komisije, Hyrije Dumani, održala je naredni sastanak sa predsednikom opštine Kosovo Polje, Burimom Berishom. Međuinstitucionalna saradnja i koordinacija, u okviru zakonskih nadležnosti koje proizilaze iz Zakona br. 08/L-288 o opštim [...]